Elektronická úřední deska

záznam 11423

zveřejněno: 25.05.2018, 12:01:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [164 kB]

Podzemní vedení kabelů elektronických komunikací - "Blansko_Pražská_obnova", žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

záznam 11422

zveřejněno: 25.05.2018, 11:58:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.06.2018

Veřejná vyhláška [513 kB]

Stanovení mísní úpravy provozu - MK Klepačov - Olomučany, úprava DZ

záznam 11421

zveřejněno: 25.05.2018, 07:20:05 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 11.06.2018

Ztráty a nálezy [188 kB]

záznam 11420

zveřejněno: 24.05.2018, 12:50:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [490 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO Blansko - Dobrovského - kanalizace + vodovod + MK

záznam 11419

zveřejněno: 23.05.2018, 13:12:33 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 08.06.2018

Veřejná vyhláška [224 kB]

Rozhodnutí
-změna stavby před jejím dokončením - "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 17 rodinných domů Lipůvka - Nad Cihelnou, SO 05 Vodovod, SO 06 Splašková kanalizace, SO 07 Dešťová kanalizace", žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 11418

zveřejněno: 23.05.2018, 10:13:51 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [46 kB]

Kulturní akce
- koncert kapely NEBE

záznam 11416

zveřejněno: 22.05.2018, 13:45:36 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.06.2018

Oznámení [196 kB]

Výběrové řízení na obsazení funkce
- Provozě technický náměstek/náměstkyně

záznam 11415

zveřejněno: 22.05.2018, 13:37:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.06.2018

Veřejná vyhláška [515 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, uložení IS pro RD v Dolní Lhotě

záznam 11414

zveřejněno: 22.05.2018, 13:35:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.06.2018

Veřejná vyhláška [609 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: osazení DZ č. B 29 v obci Kuničky

záznam 11413

zveřejněno: 21.05.2018, 14:05:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 06.06.2018

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stavební povolení
- PITNÁ VODA JEDOVNICKO

záznam 11412

zveřejněno: 21.05.2018, 10:17:21 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 05.07.2018

Usnesení [84 kB]

Odročení dražby
- podíl na nemovitých věcech, k.ú. Bukovina

záznam 11410

zveřejněno: 18.05.2018, 12:40:51 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 07.06.2018

Výběrové řízení [66 kB]

Referent územního plánování v oddělení regionálního rozvoje odboru stavební úřad MěÚ Blansko

záznam 11409

zveřejněno: 18.05.2018, 12:04:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [411 kB]

Stavební úpravy místní komunikace v Černé Hoře, ulice Ješetínská, žadatel Městys Černá Hora

záznam 11408

zveřejněno: 18.05.2018, 12:01:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [68 kB]

Novostavba montážní haly ve Vavřinci - Veselici v areálu společnosti MTM Tech, s.r.o., stavebník společnost MTM Tech, s.r.o., IČO 60471417, Janovská 375, 109 00 Praha

záznam 11407

zveřejněno: 18.05.2018, 10:20:11 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [49 kB]

Záměr pronajnout část pozemku par.č. 277/1 v k.ú. Lažánky

záznam 11406

zveřejněno: 18.05.2018, 10:18:17 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [57 kB]

Záměr odprodat část pozemku parc. č. 394/1 v k.ú. Dolní Lhota

záznam 11405

zveřejněno: 18.05.2018, 10:14:32 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [102 kB]

Záměr odprodat pozemek parc. č. 346/6 v k.ú. Blansko

záznam 11404

zveřejněno: 17.05.2018, 12:57:58 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.06.2018

Oznámení [38 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, Sadová 2

záznam 11403

zveřejněno: 17.05.2018, 12:53:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [119 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Olomučany, označených jako OI1, OI2, OI3, OI4, OI5, OI6, OI7, OI8 a OI9

záznam 11400

zveřejněno: 17.05.2018, 09:32:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.06.2018

Usnesení [401 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 11398

zveřejněno: 17.05.2018, 07:40:45 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [61 kB]

Záměr
- odprodat část pozemku parc.č. 1352/29, k.ú. Blansko

záznam 11397

zveřejněno: 17.05.2018, 07:30:36 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.06.2018

Oznámení [147 kB]

Záměr
- změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS

záznam 11396

zveřejněno: 16.05.2018, 13:44:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.06.2018

Veřejná vyhláška [442 kB]

Stanovení přechovné úpravy provozu: rekonstrukce zastávky IDS Podlesí v městě Blansko

záznam 11395

zveřejněno: 16.05.2018, 13:43:32 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení [78 kB]

Záměr
- odprodat část pozemku parc.č. 1116/2, k.ú. Těchov

záznam 11394

zveřejněno: 16.05.2018, 13:42:13 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení [39 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/1/96/Ko

záznam 11393

zveřejněno: 16.05.2018, 13:39:17 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení [38 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/126/95/Ko

záznam 11392

zveřejněno: 16.05.2018, 13:35:02 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení [79 kB]

Záměr
- pronajmout části pozemků parc.č. 862/24 a parc.č. 859/1, k.ú. Blansko

záznam 11391

zveřejněno: 16.05.2018, 13:30:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.06.2018

Oznámení [46 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Me,Mi,Št

záznam 11390

zveřejněno: 16.05.2018, 10:17:45 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.06.2018

Rozhodnutí [574 kB]

Registrace významného krajinného prvku "Lada Pod Větřákem"

záznam 11385

zveřejněno: 15.05.2018, 12:29:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny Územního plánu Blansko B2017-ZÚR

záznam 11381

zveřejněno: 14.05.2018, 14:11:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2018

Veřejná vyhláška [120 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy správní budovy, vrátnice, 3x náhradní zdroj, 2x trafostanice, opěrné stěny, vnitroareálové komunikace včetně nového vjezdu do areálu, oplocení, přípojka pitné vody, přeložka rozvodu užitkové vody, dešťová, splašková a chemická kanalizace, přeložka přípojky el. energie VN, silnoproudé rozvody el. energie NN a VN, slaboproudé rozvody, venkovní osvětlení, rozvody - parovody a rozvody dusíku v areálu společnosti Synthon, s.r.o. v Blansku, Brněnská 597/32 na pozemcích st. p. 657/4, 4812, 4814, 1816, 5147, 4810, parc. č. 341/1, 340/4, 1389/10, 1389/1, 559/7, 340/8 a 551/4 v katastrálním území Blansko, žadatel společnost Synthon, s.r.o., kterou zastupuje společnost RIZNER, s.r.o.

záznam 11380

zveřejněno: 14.05.2018, 14:07:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2018

Veřejná vyhláška [109 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Habrůvka, označených Ha1, Ha2, Ha3, Ha4, Ha5, Ha6, Ha7

záznam 11377

zveřejněno: 11.05.2018, 12:32:53 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [173 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V12a, V12c, na MK, město Blansko

záznam 11373

zveřejněno: 11.05.2018, 07:30:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.08.2018

Usnesení [488 kB]

Dražba
- podíl na nemovitých věcech, k.ú. Velké Opatovice

záznam 11374

zveřejněno: 11.05.2018, 07:30:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.06.2018

Usnesení [262 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Adamov

záznam 11372

zveřejněno: 10.05.2018, 07:30:31 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.05.2018

Upozornění pro občany města [209 kB]

Hnědé plastové kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů

záznam 11370

zveřejněno: 07.05.2018, 15:59:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.05.2018

Dražební vyhláška [595 kB]

Dražba
- nákladní automobil

záznam 11367

zveřejněno: 07.05.2018, 09:25:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 05.06.2018

Dražební vyhláška [425 kB]

Dražba
- věci movité

záznam 11363

zveřejněno: 02.05.2018, 14:22:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.08.2018

Nabídka pozemků k pronájmu [52 kB]

- Lažánky u Blanska
- Těchov

záznam 11362

zveřejněno: 02.05.2018, 14:19:55 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.06.2018

Oznámení [57 kB]

Záměr odprodat byt č. 24 v bytovém domě 9.května 26, Blansko

záznam 11361

zveřejněno: 02.05.2018, 14:11:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.06.2018

Oznámení [55 kB]

Záměr odprodat
- byt č. 23 v bytovém domě 9.května 26, Blansko

záznam 11360

zveřejněno: 02.05.2018, 14:09:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.06.2018

Oznámení [56 kB]

Záměr odprodat
- byt č. 18 v bytovém domě 9.května 16, Blansko

záznam 11359

zveřejněno: 02.05.2018, 14:07:34 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.06.2018

Oznámení [56 kB]

Záměr odprodat
- byt č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9.května 14, Blansko

záznam 11357

zveřejněno: 30.04.2018, 15:57:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2018

Informace [164 kB]

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018

záznam 11354

zveřejněno: 30.04.2018, 12:13:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Veřejná vyhláška [241 kB]

Stanovení místní úpravy provozu stavba sil. II/373 Jedovnice - průtah, změna č.1

záznam 11350

zveřejněno: 27.04.2018, 12:30:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2018

Veřejná vyhláška [107 kB]

Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018

záznam 11348

zveřejněno: 26.04.2018, 12:59:06 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2018 - RO 13/2018 [122 kB]

záznam 11345

zveřejněno: 25.04.2018, 09:52:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.07.2018

Usnesení [380 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Újezd u Černé Hory

záznam 11344

zveřejněno: 25.04.2018, 09:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.07.2018

Usnesení [375 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Újezd u Černé Hory II.

záznam 11343

zveřejněno: 25.04.2018, 09:38:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.06.2018

Usnesení [557 kB]

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitých věcech, k.ú. Černá Hora

záznam 11309

zveřejněno: 16.04.2018, 14:27:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.05.2018

Usnesení [328 kB]

Dražba
- nemovité věci k.ú. Pitín, okres Uherské Hradiště

záznam 11276

zveřejněno: 06.04.2018, 09:27:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.06.2018

Výběrové řízení [73 kB]

Konkurz na pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou

záznam 11217

zveřejněno: 15.03.2018, 09:37:12 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [33 kB]

Novinky ve svozu komunálních odpadů

záznam 11199

zveřejněno: 08.03.2018, 13:13:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.11.2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [136 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11101

zveřejněno: 06.02.2018, 09:51:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.05.2018

Usnesení [396 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitostech k.ú. Starovičky, okr. Břeclav

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10514

zveřejněno: 12.07.2017, 13:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení [49 kB]

Sdělení o zveřejnění odkazu na povinně zveřejňované informace Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky