Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12248

zveřejněno: 22.03.2019, 09:42:59 h, volby
datum sejmutí: 26.05.2019

Oznámení [183 kB]

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

záznam 12247

zveřejněno: 21.03.2019, 09:56:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.04.2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050 [286 kB]

záznam 12246

zveřejněno: 20.03.2019, 14:05:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.04.2019

Veřejná vyhláška [231 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: běžná údržba silnic na území obecního úřadu města Blansko, jako obce s rozšířenou působností

záznam 12245

zveřejněno: 20.03.2019, 13:54:34 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.04.2019

Veřejná vyhláška [125 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Vavřinec, zahrnující dílčí změny Va2, Va3, Va5, Va6, Va7, Va8, Va9, Va10, Va11, pořizované zkráceným způsobem

záznam 12244

zveřejněno: 20.03.2019, 13:50:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.04.2019

Veřejná vyhláška [229 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, oprava lesní cesty Josefov

záznam 12243

zveřejněno: 20.03.2019, 13:49:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.03.2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [182 kB]

Dne 28.03.2019

záznam 12242

zveřejněno: 19.03.2019, 13:53:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.05.2019

Usnesení [245 kB]

Dražba
- věci movité, vozidlo BMW X5

záznam 12241

zveřejněno: 19.03.2019, 13:52:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.05.2019

Usnesení [242 kB]

Dražba
- věci movité, vozilo Audi A3

záznam 12240

zveřejněno: 19.03.2019, 13:40:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [388 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: III/374 34, jednosměrka Horní Lhota, stavba IS pro stolařskou dílnu

záznam 12239

zveřejněno: 19.03.2019, 13:37:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [272 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: údržba MK v městě Adamov

záznam 12238

zveřejněno: 19.03.2019, 13:34:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [322 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu - MK, nám. Republiky - Soutěž historických vozidel v městě Blansko

záznam 12237

zveřejněno: 19.03.2019, 13:29:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [252 kB]

"Polní cesta HC 1 s cestním příkopem a zemním rigolem, Polní cesta VC 12" prodloužení platnosti stavebního povolení změny stavby před jejím dokončením. Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 67801 Blansko

záznam 12236

zveřejněno: 19.03.2019, 13:25:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [596 kB]

Blansko - Nad Čertovkou, bytový dům "A2" - III. etapa "SO 006 - zpevněné plochy", stavební povolení, žadatel: HOPA Group s.r.o.

záznam 12235

zveřejněno: 19.03.2019, 13:22:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [435 kB]

Stavební povolení
BLANSKO - BD NAD ČERTOVKOU, SO 008.1 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

záznam 12234

zveřejněno: 19.03.2019, 13:15:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.04.2019

Veřejná vyhláška [102 kB]

Uložení písemnosti
- pan Pavel Jež, Zborovecká 1598/58, Blansko

záznam 12230

zveřejněno: 18.03.2019, 10:24:09 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 03.04.2019

Ztráty a nálezy [239 kB]

záznam 12228

zveřejněno: 18.03.2019, 07:10:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.04.2019

Oznámení [2 MB]

Výběrové řízení s aukcí čís. BVY/7/2019 a jeho podmínkách

záznam 12226

zveřejněno: 14.03.2019, 10:30:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.04.2019

Veřejná vyhláška [207 kB]

Rozhodnutí
Odvolání Společenství vlastníků pro dům Vodní 10, 12, Vodní 1543/10, Blansko

záznam 12225

zveřejněno: 13.03.2019, 14:55:43 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.03.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 [67 kB]

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Blansko

záznam 12224

zveřejněno: 13.03.2019, 14:52:57 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.03.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 [91 kB]

o vymezení kratší doby nočního klidu

záznam 12221

zveřejněno: 13.03.2019, 14:01:29 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 02.04.2019

Výběrové řízení [70 kB]

Ředitel/ka Kulturního střediska města Blanska

záznam 12220

zveřejněno: 13.03.2019, 13:58:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.03.2019

Veřejná vyhláška [293 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: II/377, II/373 + MK, Sloupská pouť

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12218

zveřejněno: 13.03.2019, 13:51:46 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 29.03.2019

Oznámení [41 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S053/NS-My

záznam 12217

zveřejněno: 12.03.2019, 12:57:53 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.03.2019

Veřejná vyhláška [397 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: Přístavba haly, ul. Branky v městě Blansko

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12213

zveřejněno: 12.03.2019, 12:41:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Veřejná vyhláška [756 kB]

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje

záznam 12212

zveřejněno: 12.03.2019, 12:39:19 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 28.03.2019

Veřejná vyhláška [48 kB]

Uložená zásilka
- pan Martin Biháry, Bezručova 1570/1, Blansko

záznam 12211

zveřejněno: 12.03.2019, 12:36:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.04.2019

Výběrové řízení [124 kB]

Vedoucí autokempu Olšovec s.r.o. v Jedovnicích

záznam 12210

zveřejněno: 12.03.2019, 12:35:22 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 28.03.2019

Ztráty a nálezy [181 kB]

záznam 12208

zveřejněno: 11.03.2019, 16:37:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.03.2019

Výběrové řízení [68 kB]

Referent komunální údržby

záznam 12207

zveřejněno: 11.03.2019, 13:44:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.04.2019

Usnesení [501 kB]

Dražba
- podíl na nemovitých věcech, k.ú. Černá Hora

záznam 12206

zveřejněno: 11.03.2019, 13:41:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.05.2019

Usnesení [269 kB]

Dražba
- spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, k.ú. Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

záznam 12205

zveřejněno: 11.03.2019, 13:37:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.04.2019

Veřejná vyhláška [59 kB]

Hromadný předpisný seznam č. 2016/000364/HPS

záznam 12203

zveřejněno: 06.03.2019, 15:51:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [334 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: II/374 v průjezdním úseku města Rájec - Jestřebí, plyn.

záznam 12202

zveřejněno: 06.03.2019, 14:03:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [454 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO MS Blansko - MK, Údolní + 1 v městě Blansko

záznam 12201

zveřejněno: 06.03.2019, 14:00:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [449 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO MS Blansko - MK, Žižkova v městě Blansko

záznam 12200

zveřejněno: 06.03.2019, 13:58:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [488 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO MS Blansko - MK, 9. května, 11. etapa v městě Blansko

záznam 12199

zveřejněno: 06.03.2019, 13:43:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [275 kB]

"Blansko - ul. Údolní, novostavba parkovacích míst a stavební úpravy místní komunikace", oznámení zahájení stavebního řízení, žadatel: město Blansko

záznam 12198

zveřejněno: 06.03.2019, 13:41:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2019

Oznámení [56 kB]

Revize katastru nemovitostí

záznam 12197

zveřejněno: 06.03.2019, 13:34:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2019

Oznámení [56 kB]

Revize katastru nemovitostí

záznam 12196

zveřejněno: 06.03.2019, 13:33:20 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 22.03.2019

Ztráty a nálezy [181 kB]

záznam 12188

zveřejněno: 01.03.2019, 12:48:49 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 26.03.2019

Výběrové řízení [87 kB]

strážník Městské policie Blansko

záznam 12179

zveřejněno: 27.02.2019, 15:27:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Veřejná vyhláška [61 kB]

Hromadný přepisný seznam č. 2016/000353/HPS

záznam 12177

zveřejněno: 27.02.2019, 15:25:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.04.2019

Usnesení [314 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice

záznam 12176

zveřejněno: 27.02.2019, 15:24:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.04.2019

Usnesení [313 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice II.

záznam 12175

zveřejněno: 27.02.2019, 15:21:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.04.2019

Usnesení [333 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice

záznam 12174

zveřejněno: 27.02.2019, 15:17:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Dražební vyhláška [121 kB]

Dražba
- věci movité

záznam 12170

zveřejněno: 26.02.2019, 12:32:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Veřejná vyhláška [58 kB]

Hromadný předpisný seznam č. 2016/000352/HPS

záznam 12164

zveřejněno: 25.02.2019, 07:10:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.03.2019

Oznámení [43 kB]

Záměr odprodat
- pozemek parc.č. st. 160/2 s rodinným domkem a garáží, Komenského 35, k.ú. Blansko

záznam 12165

zveřejněno: 22.02.2019, 12:40:03 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.03.2019

Výroční zpráva za rok 2018 [112 kB]

O činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

záznam 12151

zveřejněno: 20.02.2019, 14:14:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2019

Usnesení [289 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Malá Lhota

záznam 12150

zveřejněno: 20.02.2019, 14:12:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Usnesení [322 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovité věci, k.ú. Kozovazy, okres Praha - východ

záznam 12149

zveřejněno: 20.02.2019, 14:11:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2019

Usnesení [327 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovitých věcech, k.ú. Mochov, okres Praha - východ

záznam 12148

zveřejněno: 19.02.2019, 13:13:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [236 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: označení parkoviště Pražská v městě Blansko

záznam 12113

zveřejněno: 07.02.2019, 10:13:28 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.04.2019

Usnesení [311 kB]

Dražba
- byt, Adamov

záznam 12112

zveřejněno: 07.02.2019, 10:05:50 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.03.2019

Usnesení [363 kB]

Dražba
- podíl 1/8 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice

záznam 12090

zveřejněno: 01.02.2019, 11:58:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.03.2019

Dražební vyhláška [335 kB]

Dražba - nemovité věci k.ú. Újezd u Černé Hory

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12045

zveřejněno: 17.01.2019, 13:02:39 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 15.04.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [79 kB]

Duben 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11535

zveřejněno: 11.07.2018, 13:11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2019

Oznámení [57 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2017

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.