Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12428

zveřejněno: 22.05.2019, 16:41:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 12.06.2019

Návrh závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [439 kB]

záznam 12426

zveřejněno: 22.05.2019, 12:41:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.06.2019

Veřejná vyhláška [156 kB]

Seznámení s podklady pro dodatečné povolení terénních úprav a opěrných zdí u chaty č.ev. 56 v Blansku - Češkovicích, žadatel Marie Altrichter

záznam 12425

zveřejněno: 21.05.2019, 13:03:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.06.2019

Oznámení [2 MB]

o výběrovém řízení s aukcí čís. BVY/24/2019 a jeho podmínkách

záznam 12424

zveřejněno: 21.05.2019, 13:01:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.06.2019

Veřejná vyhláška [579 kB]

Stanovení PÚP na MK Nádražní, Antonína Dvořáka a Mahenova v Blansku

záznam 12423

zveřejněno: 21.05.2019, 12:59:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.06.2019

Veřejná vyhláška [214 kB]

Inženýrské sítě - lokalita Padělky, Ráječko, žadatel filia rent & invest, s.r.o.

záznam 12422

zveřejněno: 21.05.2019, 12:57:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.07.2019

Dražební vyhláška [125 kB]

Dražba
- věci movité - Gola sada

záznam 12418

zveřejněno: 20.05.2019, 13:02:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.06.2019

Veřejná vyhláška [488 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: Šošůvka - MK

záznam 12417

zveřejněno: 20.05.2019, 12:59:27 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 13.06.2019

Oznámení [62 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory v objektu nám. Republiky 1928/1a

záznam 12414

zveřejněno: 17.05.2019, 10:26:53 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 28.05.2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [40 kB]

Dne 27.5.2019 v 9.00 hod

záznam 12413

zveřejněno: 17.05.2019, 10:23:44 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 04.06.2019

Výběrové řízení [70 kB]

Administrativní pracovník v odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

záznam 12410

zveřejněno: 15.05.2019, 12:44:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Veřejná vyhláška [216 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu STL plynovody, plynovodní přípojky a rozvody plynu v Blansku na ulici Zdíkova, Komenského a Hořická, žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 12409

zveřejněno: 15.05.2019, 12:42:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Veřejná vyhláška [288 kB]

"Rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská", oznámení zahájení stavebního řízení, žadatel: Město Blansko a Jihomoravský kraj

záznam 12408

zveřejněno: 15.05.2019, 12:40:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Veřejná vyhláška [187 kB]

Stanovení PÚP v Blansku - při uzavírce MK Vrchlického

záznam 12407

zveřejněno: 15.05.2019, 12:38:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Veřejná vyhláška [198 kB]

Stanovení PÚP na silnici III/37717

záznam 12406

zveřejněno: 14.05.2019, 13:05:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2019

Veřejná vyhláška [396 kB]

Zpevnění ploch pro přístup, příjezd a parkování, k.ú. Lipůvka

záznam 12405

zveřejněno: 14.05.2019, 13:02:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK Jedovnice, Podhájí (oprava vodovodu)

záznam 12404

zveřejněno: 14.05.2019, 12:59:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stanovení PÚP na VPÚK v Blansku - parkoviště

záznam 12403

zveřejněno: 14.05.2019, 10:21:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.06.2019

Dražební vyhláška [143 kB]

Dražba
- věci movité

záznam 12402

zveřejněno: 14.05.2019, 10:16:47 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 06.06.2019

Oznámení [38 kB]

Záměr pronajmout
- garážový box č. 18, ul. Mlýnská, Blansko

záznam 12399

zveřejněno: 13.05.2019, 13:59:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2019

Stanovisko [281 kB]

k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)

záznam 12397

zveřejněno: 10.05.2019, 12:43:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.05.2019

Veřejná vyhláška [188 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/374

záznam 12396

zveřejněno: 10.05.2019, 12:41:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.05.2019

Veřejná vyhláška [186 kB]

Komunikace pro pěší, parkovací stání, místa pro přecházení, autobusový záliv - ulice 9. května, Blansko, žadatel město Blansko

záznam 12394

zveřejněno: 10.05.2019, 10:26:49 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 27.05.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12392

zveřejněno: 09.05.2019, 12:46:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.05.2019

Veřejná vyhláška [180 kB]

Stanovení PÚP na VPÚK v Blansku

záznam 12391

zveřejněno: 09.05.2019, 12:44:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [116 kB]

Záměr dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 332, k.ú. Lažánky u Blanska

záznam 12390

zveřejněno: 09.05.2019, 12:43:11 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [121 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 586/1, k.ú. Lažánky u Blanska

záznam 12389

zveřejněno: 09.05.2019, 12:41:26 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [51 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS

záznam 12388

zveřejněno: 09.05.2019, 12:36:38 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [34 kB]

Záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. 218/000268/INV/BF

záznam 12387

zveřejněno: 09.05.2019, 12:35:12 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [113 kB]

Záměr pronajmout
- části pozemku parc. č. 1369/22, k.ú. Blansko

záznam 12386

zveřejněno: 09.05.2019, 12:24:40 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení [133 kB]

Záměr dát do výpůjčky
- pozemek parc. č. 643/36, k.ú. Dolní Lhota

záznam 12385

zveřejněno: 09.05.2019, 12:22:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.07.2019

Usnesení [336 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Svojanov u Borušova, okres Svitavy

záznam 12384

zveřejněno: 09.05.2019, 09:16:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.05.2019

Usnesení [65 kB]

Zrušení dražby nemovitých věcí, k.ú. Bukovina

záznam 12383

zveřejněno: 07.05.2019, 12:47:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.05.2019

Veřejná vyhláška [728 kB]

Stanovení PÚP na MK v obci Vavřinec

záznam 12382

zveřejněno: 07.05.2019, 12:43:41 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 10.06.2019

Výběrové řízení [91 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 12381

zveřejněno: 07.05.2019, 12:42:41 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 23.05.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12375

zveřejněno: 03.05.2019, 10:09:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.06.2019

Usnesení [392 kB]

Dražba - podíl 1/8 na nemovitých věcech k.ú. Lhota Rapotina

záznam 12369

zveřejněno: 30.04.2019, 14:38:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.05.2019

Výběrové řízení [77 kB]

Sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

záznam 12367

zveřejněno: 30.04.2019, 13:55:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.05.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [39 kB]

Dne 24.05.2019
- Těchov

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12361

zveřejněno: 29.04.2019, 10:05:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.05.2019

Veřejná vyhláška [43 kB]

Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019

záznam 12355

zveřejněno: 24.04.2019, 14:44:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.05.2019

Veřejná vyhláška [133 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Ostrov u Macochy

záznam 12351

zveřejněno: 24.04.2019, 14:35:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24.05.2019

Usnesení [366 kB]

Dražba
- věci nemovité, podíl 1/8, k.ú. Šošůvka

záznam 12337

zveřejněno: 18.04.2019, 10:27:36 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.06.2019

Usnesení [345 kB]

Dražba - nemovitá věc k.ú. Černá Hora

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12248

zveřejněno: 22.03.2019, 09:42:59 h, volby
datum sejmutí: 26.05.2019

Oznámení [183 kB]

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11535

zveřejněno: 11.07.2018, 13:11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2019

Oznámení [57 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2017

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2020

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky