Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12762

zveřejněno: 19.09.2019, 08:49:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.10.2019

Zveřejnění návrhu koncepce [182 kB]

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

záznam 12759

zveřejněno: 19.09.2019, 07:20:16 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 07.10.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12760

zveřejněno: 19.09.2019, 07:20:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.10.2019

Usnesení [50 kB]

Dražba
- svázaná periodika z let 1933 - 1953

záznam 12761

zveřejněno: 19.09.2019, 07:20:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.10.2019

Usnesení [119 kB]

Zrušení dražby
- spoluvlastnický podíl 1/3 a 1/6 na nemovitostech, k.ú. Petrovice u Blanska a k.ú. Karolín

záznam 12758

zveřejněno: 18.09.2019, 14:29:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [48 kB]

Dne 08.10.2019
- Blansko

záznam 12757

zveřejněno: 18.09.2019, 13:50:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2019

Veřejná vyhláška [463 kB]

Řadové garáže, účelová komunikace, dešťová kanalizace, žadatel Obec Ráječko

záznam 12756

zveřejněno: 18.09.2019, 13:38:59 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2019

Veřejná vyhláška [475 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu "Petrovice projekt rekonstrukce VO", žadatel obec Petrovice, kterou zastupuje ADITIS s.r.o.

záznam 12753

zveřejněno: 17.09.2019, 13:05:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [960 kB]

II/374 Rájec průtah, IV. stavba, žadatel Jihomoravský kraj

záznam 12752

zveřejněno: 17.09.2019, 13:03:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [370 kB]

PÚP při výstavbě mýtných bran na I/43 - Lipůvka

záznam 12751

zveřejněno: 17.09.2019, 12:59:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [294 kB]

I/43 Milonice, průtah - souhrnné řešení stavby, objekty: SO 121 - Úprava místních komunikací, SO 122 - Úprava napojení účelových komunikací, SO 131 - chodníky, SO 151 - Sjezdy k nemovitostem, SO 152 Hospodářské sjezdy - oznámení o zahájení stavebního řízení, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

záznam 12750

zveřejněno: 17.09.2019, 12:57:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [59 kB]

Dočasná stavba veřejně nepřístupné komunikace v Blansku, ulice Pražská Blansko

záznam 12749

zveřejněno: 17.09.2019, 12:54:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [160 kB]

Telekomunikační vedení v Lipůvce, stavba žadatelem nazvaná VOD6M_B_E2042a_LO_BKLIP_OK, žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou zastupuje Vegacom a.s..

záznam 12746

zveřejněno: 17.09.2019, 07:10:50 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [105 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Kanalizační řád stokové sítě obce Senetářov", žadatel: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: VAS, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

záznam 12745

zveřejněno: 17.09.2019, 07:10:00 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 03.10.2019

Veřejná vyhláška [105 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Kanalizační řád stokové sítě obce Krasová", žadatel: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: VAS, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

záznam 12743

zveřejněno: 16.09.2019, 13:14:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 02.10.2019
- Blansko

záznam 12742

zveřejněno: 16.09.2019, 13:11:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 30.09.2019
- Blansko

záznam 12741

zveřejněno: 16.09.2019, 13:10:43 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 02.10.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12738

zveřejněno: 13.09.2019, 08:26:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.11.2019

Usnesení [322 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 12737

zveřejněno: 13.09.2019, 08:25:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.10.2019

Dražební vyhláška [144 kB]

Dražba
- televizor

záznam 12736

zveřejněno: 13.09.2019, 08:21:42 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 19.09.2019

Veřejná vyhláška [139 kB]

Oznámení o návrhu prodloužení opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 12735

zveřejněno: 12.09.2019, 13:22:35 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 11.10.2019

Výběrové řízení [75 kB]

Referent územního plánování

záznam 12734

zveřejněno: 12.09.2019, 13:21:24 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 11.10.2019

Výběrové řízení [67 kB]

Investiční referent

záznam 12733

zveřejněno: 12.09.2019, 12:51:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [97 kB]

"Předání odvolání proti rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, o nařízení neodkladného odstranění části stavby rodinného domu č.p. 20 v Blansku - Lažánkách na pozemku parc.č. 105 v katastrálním území Lažánky u Blanska", vlastník stavby Drahomíra Hrbatová

záznam 12732

zveřejněno: 12.09.2019, 12:49:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [758 kB]

PÚP při akci "Půlmaraton Moravským krasem"

záznam 12731

zveřejněno: 11.09.2019, 14:07:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.09.2019

Veřejná vyhláška [321 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/37720 v Býkovicích

záznam 12729

zveřejněno: 11.09.2019, 14:03:27 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.10.2019

Oznámení [42 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na ul. Sadová 2, Blansko

záznam 12728

zveřejněno: 11.09.2019, 13:55:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.09.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Návrh opatření obecné povahy
- zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice

záznam 12724

zveřejněno: 10.09.2019, 13:11:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.09.2019

Veřejná vyhláška [404 kB]

Stanovení PÚP při ZUK III/37435A Rájec-Jestřebí

záznam 12723

zveřejněno: 10.09.2019, 13:08:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.09.2019

Veřejná vyhláška [694 kB]

PÚP při akci "REKO STL Blansko-Gellhornova

záznam 12722

zveřejněno: 10.09.2019, 13:01:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.09.2019

Veřejná vyhláška [375 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce MK Mlýnská v Blansku

záznam 12721

zveřejněno: 09.09.2019, 13:46:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.09.2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [345 kB]

Dne 19.9.2019

záznam 12720

zveřejněno: 06.09.2019, 11:39:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [737 kB]

Stavební povolení na stavbu :
bytový dům v Blansku Nad Čertovkou - bytový dům A2 na pozemku p.č. 639/58 v katastrálním území Blansko, žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 12719

zveřejněno: 05.09.2019, 14:30:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [92 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kuničky s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 12718

zveřejněno: 05.09.2019, 12:51:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [608 kB]

Ulice Osvobození a nám. 1. Máje - komunikace pro pěší, parkovací plochy, místa pro přecházení, žadatel obec Ráječko

záznam 12717

zveřejněno: 05.09.2019, 12:27:38 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [253 kB]

Rozhodnutí, povolení nakládání s vodami a povolení stavby "ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina", žadatel Obec Šebrov - Kateřina, Šebrov 64, Šebrov-Kateřina, 679 22 Lipůvka, zastoupení: VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno

záznam 12716

zveřejněno: 05.09.2019, 07:30:21 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 23.09.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12715

zveřejněno: 04.09.2019, 14:23:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.09.2019

Veřejná vyhláška [566 kB]

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného

záznam 12714

zveřejněno: 04.09.2019, 13:59:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.09.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [42 kB]

Dne 27.09.2019
- Blansko

záznam 12713

zveřejněno: 04.09.2019, 13:58:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.09.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [39 kB]

Dne 20.09.2019
- Blansko

záznam 12712

zveřejněno: 04.09.2019, 13:56:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.09.2019

Oznámení [50 kB]

Upuštění od dražby
- nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 12711

zveřejněno: 03.09.2019, 13:36:39 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.09.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

"Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ul. A. Skotáka a ul. Žalkovského" společného povolení

záznam 12710

zveřejněno: 03.09.2019, 13:28:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.09.2019

Veřejná vyhláška [203 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby oplocení jižní hranice pozemku p.č. 1265 v katastrálním území Těchov v Blansku - Češkovicích, u rekreační chaty č.e. 56, žadatelky Marie Altrichter

záznam 12708

zveřejněno: 03.09.2019, 13:16:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.09.2019

Veřejná vyhláška [207 kB]

Stanovení PÚP na silnici III/37443 Blansko, Klepačov

záznam 12706

zveřejněno: 03.09.2019, 09:15:22 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2019

Oznámení [40 kB]

Záměr
- pronajmout garážový box č. 18, ul. Mlýnská

záznam 12703

zveřejněno: 02.09.2019, 13:18:58 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 19.09.2019

Oznámení [40 kB]

Záměr
- pronajmout garáž č. 5, Okružní 2294/3c, Blansko

záznam 12700

zveřejněno: 30.08.2019, 12:26:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [469 kB]

Návrh stanovení MÚP na komunikacích v Bořitově

záznam 12698

zveřejněno: 29.08.2019, 12:10:35 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 10.10.2019

Oznámení [322 kB]

Záměr
- zřídit právo stavby na pozemky, k.ú. Blansko

záznam 12697

zveřejněno: 29.08.2019, 12:08:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [220 kB]

Návrh stanovení MÚP na komunikacích v Adamově

záznam 12696

zveřejněno: 29.08.2019, 10:07:32 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.09.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [37 kB]

Dne 19.09.2019
- Lažánky

záznam 12695

zveřejněno: 29.08.2019, 09:44:38 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 01.10.2019

Výběrové řízení [88 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 12694

zveřejněno: 29.08.2019, 09:41:10 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 23.09.2019

Oznámení [76 kB]

Záměr
- pronajmout pozemky a objekt pro využívání biologicky rozložitelných odpadů

záznam 12681

zveřejněno: 23.08.2019, 12:35:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [202 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: návrh MÚP Rájec - Jestřebí, Holešín

záznam 12675

zveřejněno: 20.08.2019, 13:19:37 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 20.09.2019

Veřejná vyhláška [282 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: VPÚK Blansko, Horní Palava

záznam 12668

zveřejněno: 16.08.2019, 10:53:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení [328 kB]

Dražba
- podíl 3/8 na nemovité věci, k.ú. Vavřinec na Moravě

záznam 12667

zveřejněno: 16.08.2019, 10:52:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení [325 kB]

Dražba
- podíl 3/4 na nemovité věci, k.ú. Vavřinec na Moravě

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12614

zveřejněno: 30.07.2019, 13:13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.10.2019

Usnesení [301 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Lubě, okres Blansko

záznam 12543

zveřejněno: 28.06.2019, 10:48:24 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [165 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12509

zveřejněno: 20.06.2019, 12:48:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.09.2019

Usnesení [317 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Adamov

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.