Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12055

zveřejněno: 18.01.2019, 12:45:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.02.2019

Veřejná vyhláška [222 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12d na MK, ul. Erbenova, město Blansko

záznam 12053

zveřejněno: 18.01.2019, 09:02:49 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.03.2019

Usnesení [339 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice

záznam 12052

zveřejněno: 18.01.2019, 07:10:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.02.2019

Sdělení o zveřejnění [307 kB]

Schválený rozpočet Svazku na rok 2019

záznam 12051

zveřejněno: 17.01.2019, 13:23:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.02.2019

Veřejná vyhláška [117 kB]

Vyrozumnění o podaném odvolání proti usnesení MěÚ Blansko, stavebního úřadu, prodloužení lhůty k provedení úkonu - stavba: rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská v Blansku, žadatel Město Blansko

záznam 12050

zveřejněno: 17.01.2019, 13:19:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.02.2019

Veřejná vyhláška [261 kB]

Blansko - bytové domy Nad Čertovkou "SO 006 komunikace a zpevněné plochy" oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu: žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12046

zveřejněno: 17.01.2019, 13:05:24 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.01.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Duben 2019

záznam 12045

zveřejněno: 17.01.2019, 13:02:39 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 15.04.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [79 kB]

Duben 2019

záznam 12043

zveřejněno: 15.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 08.02.2019

Výběrové řízení [176 kB]

Vedoucí oddělení případně referent správního řízení v oddělení dopravy odboru stavební úřad MěÚ Blansko

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12041

zveřejněno: 15.01.2019, 08:41:47 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2019

Oznámení [82 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky id. části pozemku parc,č, st. 2359, k.ú. Blansko

záznam 12040

zveřejněno: 15.01.2019, 08:40:03 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 31.01.2019

Ztráty a nálezy [184 kB]

záznam 12038

zveřejněno: 14.01.2019, 13:42:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.03.2019

Usnesení [103 kB]

Odročení dražby
- věcí nemovitých, k.ú. Bořitov

záznam 12037

zveřejněno: 14.01.2019, 13:31:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.02.2019

Usnesení [364 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Lažany

záznam 12036

zveřejněno: 14.01.2019, 12:54:28 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.02.2019

Usnesení [233 kB]

Dražba
- podíl 1/18 na nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 12034

zveřejněno: 11.01.2019, 13:39:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [42 kB]

Dne 30.01.2019
- Klepačov
- Olomučany

záznam 12033

zveřejněno: 11.01.2019, 13:36:52 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.01.2019

Veřejná vyhláška [2 MB]

Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod Javory 2, 4, 6, žadatel Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2,4,6, Blansko

záznam 12032

zveřejněno: 11.01.2019, 13:33:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.01.2019

Veřejná vyhláška [335 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: nové optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN plánované obytné výstavby v Blansku, část Horní Lhota, žadatel ign.cz internet, s.r.o.

záznam 12029

zveřejněno: 11.01.2019, 09:00:05 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.02.2019

Aukční vyhláška [5 MB]

- 500 ks skleněných čirých lahví klasického tvaru o objemu I I, včetně 500 ks šroubovacích
víček — ev. č. BNY12017118079-00038
- 200 ks skleněných čirých placatých lahví o objemu I I, včetně 200 ks šroubovacích víček —
ev. Č. BNYI2OI 711 8079-00042
- 500 ks skleněných čirých placatých lahví o objemu I I, včetně 500 ks šroubovacích víček —
ev. č. BNYI2OI 711 8079-00041

záznam 12028

zveřejněno: 10.01.2019, 12:23:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.01.2019

Veřejná vyhláška [911 kB]

Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby "stavební úpravy městské knihovny v Blansku, č.p. 2302, Rožmitálova 4 - instalace vzduchotechniky a klimatizace" stavebník město Blansko

záznam 12026

zveřejněno: 09.01.2019, 12:34:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.01.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [36 kB]

Dne 29.01.2019
- Dolní Lhota

záznam 12024

zveřejněno: 08.01.2019, 13:22:07 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.01.2019

Oznámení [39 kB]

Záměr pronajmout
- garážový box č. 12 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko

záznam 12023

zveřejněno: 08.01.2019, 13:19:57 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 08.02.2019

Výběrové řízení [68 kB]

Referent komunální údržby

záznam 12022

zveřejněno: 08.01.2019, 13:13:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2019

Veřejná vyhláška [300 kB]

Oznámení zahájení územního řízení na stavbu: STL plynovodů, plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení v Blansku, ulice Nad žlíbkem, částí ulic 9. května a Erbenova, žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 12021

zveřejněno: 08.01.2019, 13:02:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2019

Veřejná vyhláška [321 kB]

Místní komunikace v Doubravici nad Svitavou, Zázmolí - změna stavby - žadatel městys Doubravice nad Svitavou

záznam 12020

zveřejněno: 07.01.2019, 13:56:58 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 23.01.2019

Veřejná vyhláška [47 kB]

Uložená zásilka
- pan Martin Biháry, Bezručova 1570/1, Blansko

záznam 12019

zveřejněno: 07.01.2019, 13:26:06 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.01.2019

Veřejná vyhláška [71 kB]

Přístavba nové skladovací a výrobní haly IV ke stávající hale II v areálu společnosti PYROTEK CZ

záznam 12018

zveřejněno: 07.01.2019, 13:21:39 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 31.01.2019

Oznámení [39 kB]

Záměr pronajmout
- garážový box č. 6, v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 12015

zveřejněno: 07.01.2019, 13:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23.01.2019

Veřejná vyhláška [491 kB]

Oznámení o zahájení řízení
- Přeložka I. Březovského vodovodu
- Přeložka vodovodu DN 150 v km 1,835
- Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka
- Úprava koryta Hlavničky v km 1,220
- Úprava kovyta Hlavničky v km 1,500
- Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1,480
- Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics
- Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,500-2,960
- Přeložka splaškové kanalizace v km 2,720 - 2,960
- Úprava meliorací

záznam 12014

zveřejněno: 07.01.2019, 12:59:51 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23.01.2019

Veřejná vyhláška [437 kB]

Opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Sloup - vrtaná studna SL - 2 - 18

záznam 12013

zveřejněno: 07.01.2019, 12:59:03 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 23.01.2019

Ztráty a nálezy [184 kB]

záznam 12010

zveřejněno: 04.01.2019, 12:02:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.01.2019

Veřejná vyhláška [161 kB]

Usnesení
- prodloužení lhůty k provedení úkonu - stavební řízení: "rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská v Blansku, žadatel město Blansko"

záznam 12009

zveřejněno: 04.01.2019, 11:31:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.03.2019

Usnesení [356 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovité věci, k.ú. Mouřínov, okres Vyškov

záznam 12007

zveřejněno: 03.01.2019, 13:48:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.01.2019

Usnesení [363 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Bořitov

záznam 12006

zveřejněno: 03.01.2019, 13:45:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2019

Usnesení [268 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovitých věcech, k.ú. Vilémovice u Macochy

záznam 12005

zveřejněno: 03.01.2019, 13:43:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2019

Usnesení [258 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovitých věcech, k.ú. Jedovnice

záznam 11990

zveřejněno: 20.12.2018, 13:07:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.01.2019

Veřejná vyhláška [241 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK ul. 9. května + parkoviště, město Rájec - Jestřebí

záznam 11989

zveřejněno: 20.12.2018, 13:05:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.01.2019

Veřejná vyhláška [234 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: zdůraznění jednosměrného provozu na AN Blansko, v městě Blansko

záznam 11960

zveřejněno: 06.12.2018, 12:49:38 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.02.2019

Lednové svozy vánočních stromků [261 kB]

záznam 11934

zveřejněno: 29.11.2018, 07:30:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.02.2019

Usnesení [344 kB]

Dražba
- nemovitá věc, k.ú. Ráječko

záznam 11928

zveřejněno: 28.11.2018, 08:50:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.02.2019

Usnesení [275 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Blansko

záznam 11855

zveřejněno: 02.11.2018, 12:28:43 h, volby
datum sejmutí: 28.01.2019

Dodatečné volby do zastupitelstev obcí - 26. ledna 2019 [20 kB]

Počty podpisů na peticích a počty zastupitelů

záznam 11854

zveřejněno: 02.11.2018, 12:17:58 h, volby
datum sejmutí: 28.01.2019

Dodatečné volby do zastupitelstev obcí - 26. ledna 2019 [42 kB]

Seznam registračních úřadů

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11767

zveřejněno: 03.10.2018, 09:33:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.02.2019

Nabídka pozemků k pronájmu [35 kB]

- Blansko

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2020

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11535

zveřejněno: 11.07.2018, 13:11:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2019

Oznámení [57 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2017

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky