Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 12831

zveřejněno: 17.10.2019, 13:24:59 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.11.2019

Veřejná vyhláška [267 kB]

Stanovení MÚP na MK Rájce - Jestřebí a na silnici III/37432

záznam 12830

zveřejněno: 17.10.2019, 13:22:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.11.2019

Veřejná vyhláška [206 kB]

Zahájení územního řízení "Žďár, rekonstrukce VO", žadatel obec Žďár, kterou zastupuje PK Elektro s.r.o.

záznam 12829

zveřejněno: 17.10.2019, 13:20:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.11.2019

Veřejná vyhláška [342 kB]

PÚP při část. uzavírce MK Doubravice n/Svit.

záznam 12827

zveřejněno: 16.10.2019, 14:03:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.10.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Víceučelové hřiště, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký v areálu Střední školy technické a gastronomické Blansko, Bezručova 1601/33, žadatel Jihomoravský kraj, který zastupuje Střední škola technická a gastronomická Blansko.

záznam 12826

zveřejněno: 16.10.2019, 13:32:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.11.2019

Veřejná vyhláška [593 kB]

I/43 Milonice, průtah - souhrnné řešení stavby, objekty: SO 121 - Úprava místních komunikací, SO 122 - Úprava napojení účelových komunikací, SO 131 - chodníky, SO 151 - Sjezdy k nemovitostem, SO 152 Hospodářské sjezdy - stavební povolení, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

záznam 12825

zveřejněno: 15.10.2019, 14:30:56 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.11.2019

Výběrové řízení [75 kB]

Referent územního plánování

záznam 12824

zveřejněno: 15.10.2019, 13:33:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.10.2019

Veřejná vyhláška [366 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37362

záznam 12823

zveřejněno: 15.10.2019, 07:20:29 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 31.10.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12822

zveřejněno: 14.10.2019, 13:40:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.10.2019

Veřejná vyhláška [433 kB]

Telekomunikační vedení v Lipůvce, stavba žadatelem nazvaná VOD6M_B_E2042a_LO_BKLIP_OK, žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou zastupuje Vegacom a.s..

záznam 12821

zveřejněno: 14.10.2019, 13:37:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.10.2019

Veřejná vyhláška [429 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/37717 v obci Újezd u Černé Hory

záznam 12818

zveřejněno: 11.10.2019, 12:22:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.10.2019

Veřejná vyhláška [301 kB]

Stanovení MÚP na VPÚK Horní Palava, Blansko

záznam 12817

zveřejněno: 11.10.2019, 12:16:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.10.2019

Veřejná vyhláška [61 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby rodinného domu, včetně oplocení, zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě v Ráječku, žadatel Antonín Ševčík

záznam 12816

zveřejněno: 11.10.2019, 09:13:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.11.2019

Oznámení [47 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na ul. Chelčického 32, Blansko

záznam 12815

zveřejněno: 09.10.2019, 13:46:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.10.2019

Veřejná vyhláška [302 kB]

PÚP při uzavírce MK v obci Lubě

záznam 12813

zveřejněno: 08.10.2019, 13:03:54 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.11.2019

Veřejná vyhláška [346 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK Blansko, ul. Dvorská

záznam 12812

zveřejněno: 08.10.2019, 13:00:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.10.2019

Veřejná vyhláška [108 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Doubravice nad Svitavou, pořizované zkráceným způsobem

záznam 12811

zveřejněno: 08.10.2019, 12:59:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.10.2019

Veřejná vyhláška [301 kB]

Stanovení PÚP v obci Vysočany - stavba chodníku

záznam 12808

zveřejněno: 08.10.2019, 07:10:47 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 24.10.2019

Ztráty a nálezy [239 kB]

záznam 12807

zveřejněno: 07.10.2019, 13:26:54 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.10.2019

Veřejná vyhláška [235 kB]

Stanovení PÚP při ZUK III/37443 Blansko, Klepačov

záznam 12806

zveřejněno: 07.10.2019, 13:25:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.10.2019

Veřejná vyhláška [305 kB]

PÚP při uzavírkách v Bořitově

záznam 12805

zveřejněno: 07.10.2019, 13:23:50 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 22.10.2019

Výběrové řízení [67 kB]

Referent registru vozidel

záznam 12804

zveřejněno: 04.10.2019, 11:55:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.10.2019

Veřejná vyhláška [437 kB]

Stanovení PÚP na VPÚK v Blansku

záznam 12801

zveřejněno: 03.10.2019, 11:58:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.10.2019

Veřejná vyhláška [218 kB]

BLANSKO - KLEPAČOV, lokalita "Na Příhoně",
objekt SO 01 Místní komunikace, žadatel město Blansko

záznam 12775

zveřejněno: 25.09.2019, 12:44:47 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 18/2019 - 22/2019 [176 kB]

záznam 12773

zveřejněno: 24.09.2019, 10:52:36 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška [126 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky