Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 12492

zveřejněno: 14.06.2019, 12:31:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [471 kB]

Stanovení místní úpravy provozu v obci Újezd u Černé Hory

záznam 12491

zveřejněno: 14.06.2019, 12:30:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [371 kB]

Stanovení místní úpravy provozu ul. Jasanová, Blansko

záznam 12490

zveřejněno: 14.06.2019, 12:27:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [390 kB]

Milonice u Lipůvky - rekonstrukce veřejného osvětlení - žadatel obec Milonice

záznam 12489

zveřejněno: 14.06.2019, 12:24:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [74 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Novostavba rodinného domu v Lipůvce, žadatelé Hana Fojtová a Daniel Fojt, zastoupení Ing. Oldřichem Gottvaldem

záznam 12487

zveřejněno: 13.06.2019, 14:14:17 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 03.07.2019

Výběrové řízení [76 kB]

Sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

záznam 12486

zveřejněno: 13.06.2019, 14:12:50 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 03.07.2019

Výběrové řízení [72 kB]

Investiční referent v odboru investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko

záznam 12485

zveřejněno: 13.06.2019, 14:10:47 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 03.07.2019

Výběrové řízení [86 kB]

Sociální pracovník do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku

záznam 12484

zveřejněno: 13.06.2019, 13:26:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [219 kB]

Stanovení PÚP při opravě ŽP Blansko

záznam 12483

zveřejněno: 13.06.2019, 13:24:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [473 kB]

Stanovení PÚP při opravě ŽP v Blansku, Dolní Lhotě

záznam 12482

zveřejněno: 13.06.2019, 13:22:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [262 kB]

PÚP při budování VO na Sportovním ostrově v Blansku

záznam 12481

zveřejněno: 13.06.2019, 13:20:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [434 kB]

PÚP při akci MORAVA PARK FEST v Blansku

záznam 12480

zveřejněno: 12.06.2019, 14:10:15 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [116 kB]

Záměr odprodat část pozemku parc. č. 420/6, k.ú. Těchov

záznam 12479

zveřejněno: 12.06.2019, 14:08:54 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [67 kB]

Záměr dát do výpůjčky pozemek parc.č. 424/17, k.ú. Klepačov

záznam 12478

zveřejněno: 12.06.2019, 14:07:28 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [42 kB]

Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1019/36, k.ú. Blansko

záznam 12477

zveřejněno: 12.06.2019, 14:01:24 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [104 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 757/2, k.ú. Blansko

záznam 12476

zveřejněno: 12.06.2019, 13:57:22 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [144 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 857/66, k.ú. Blansko

záznam 12475

zveřejněno: 12.06.2019, 13:53:24 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [144 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 857/66, k.ú. Blansko

záznam 12474

zveřejněno: 12.06.2019, 13:51:07 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [126 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1352/20, k.ú. Blansko

záznam 12473

zveřejněno: 12.06.2019, 13:49:37 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [150 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1352/3, k.ú. Blansko

záznam 12472

zveřejněno: 12.06.2019, 13:42:18 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.06.2019

Oznámení [84 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št

záznam 12471

zveřejněno: 10.06.2019, 14:03:32 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 24.06.2019

Oznámení [45 kB]

Kulturní akce
- Taneční zábava
- Oslava SLUNOVRATU
- MORAVA PARK FEST

záznam 12470

zveřejněno: 10.06.2019, 12:37:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.06.2019

Veřejná vyhláška [203 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- obec Kotvrdovice

záznam 12467

zveřejněno: 06.06.2019, 13:38:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.06.2019

Veřejná vyhláška [801 kB]

"Blansko, ulice Kamnářská - regenerace sídliště Zborovce, II. etapa - společné povolení, žadatel město Blansko

záznam 12466

zveřejněno: 06.06.2019, 13:34:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.06.2019

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení místní úpravy provozu: ulice Rodkovského v městě Blansko - jednosměrný provoz, žadatel: město Blansko

záznam 12462

zveřejněno: 05.06.2019, 13:36:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [253 kB]

Vodovodní řad a přípojky, řad odpadní kanalizace a přípojky, řad srážkové kanalizace, komunikace, stavba žadatelem nazvaná "Dopravní a technická infrastruktura Sloup - lokalita U koupaliště", žadatel TRAMACO, s.r.o.

záznam 12461

zveřejněno: 05.06.2019, 13:33:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [713 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu STL plynovody, plynovodní přípojky a rozvody plynu v Blansku na ulici Hořická a Pod Strání, žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 12460

zveřejněno: 05.06.2019, 13:28:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Územní rozhodnutí - "Blansko - obnova vedení NN, Husova", žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 12450

zveřejněno: 31.05.2019, 11:43:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.06.2019

Veřejná vyhláška [185 kB]

Komunikace pro pěší - ulice Dlouhá, Klepačov, žadatel Město Blansko

záznam 12449

zveřejněno: 31.05.2019, 11:40:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.06.2019

Veřejná vyhláška [231 kB]

Stanovení PÚP při část. uzavírce III/37440 a MK v Blansku

záznam 12446

zveřejněno: 30.05.2019, 12:54:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.06.2019

Veřejná vyhláška [391 kB]

Stanovení PÚP při ZUK MK v obci Svinošice

záznam 12445

zveřejněno: 30.05.2019, 10:57:11 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 17.06.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.