Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 13074

zveřejněno: 21.01.2020, 12:50:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.02.2020

Veřejná vyhláška [391 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce III/37427

záznam 13073

zveřejněno: 21.01.2020, 12:47:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.02.2020

Veřejná vyhláška [288 kB]

Návrh stanovení MÚP na novém parkovišti u Salmova mlýna v Blansku

záznam 13072

zveřejněno: 21.01.2020, 12:41:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.02.2020

Veřejná vyhláška [276 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na MK Údolní v Blansku

záznam 13071

zveřejněno: 20.01.2020, 13:13:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.02.2020

Veřejná vyhláška [215 kB]

Stanovení PÚP na komunikacích v Blansku a jeho MČ

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13062

zveřejněno: 20.01.2020, 09:35:53 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 21.09.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v září 2020 [199 kB]

záznam 13061

zveřejněno: 20.01.2020, 09:34:00 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.04.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2020 [225 kB]

záznam 13060

zveřejněno: 20.01.2020, 09:31:36 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.04.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2020 [199 kB]

záznam 13057

zveřejněno: 16.01.2020, 10:29:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [59 kB]

Odprodej bytu - 9. května 18, Blansko

záznam 13056

zveřejněno: 16.01.2020, 10:28:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [58 kB]

Odprodej bytu - Údolní 13, Blansko

záznam 13055

zveřejněno: 16.01.2020, 10:28:21 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [57 kB]

Odprodej bytu - Komenského 4, Blansko

záznam 13054

zveřejněno: 16.01.2020, 10:22:29 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [57 kB]

Odprodej bytu - Údolní 21, Blansko

záznam 13053

zveřejněno: 16.01.2020, 10:08:42 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 04.02.2020

Oznámení [103 kB]

Záměr pronajmout nebytový prostor
garáž č. 13, Blansko

záznam 13051

zveřejněno: 15.01.2020, 14:17:48 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 31.01.2020

Veřejná vyhláška [133 kB]

Oznámení o pokračování společného stavebního a územního řízení "Lipůvka, splašková kanalizace od hřiště", žadatel: "Svazek, vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno

záznam 13050

zveřejněno: 15.01.2020, 14:10:12 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [95 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky id. části pozemku parc.č. 2359, k.ú. Blansko

záznam 13049

zveřejněno: 15.01.2020, 14:08:58 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [77 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky id. části pozemku parc.č. 2772, k.ú. Blansko

záznam 13048

zveřejněno: 15.01.2020, 14:07:21 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [121 kB]

Záměr
- odprodat pozemek parc.č.st. 3555, k.ú. Blansko

záznam 13047

zveřejněno: 14.01.2020, 13:37:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.01.2020

Veřejná vyhláška [421 kB]

Přístavba a nástavba budovy č.p. 127 v Blansku - Horní Lhotě, včetně zpevněné plochy, reklamního poutače, chodníku a přípojky vody

záznam 13036

zveřejněno: 10.01.2020, 12:32:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.01.2020

Veřejná vyhláška [669 kB]

Společné povolení
- "Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa" objekty SO 01 - chodníky, SO 02 - parkovací stání a úprava komunikací

záznam 13035

zveřejněno: 10.01.2020, 12:31:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.01.2020

Veřejná vyhláška [422 kB]

Stanovení PÚP při ZUK II/374 v Adamově

záznam 13034

zveřejněno: 10.01.2020, 12:29:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.02.2020

Veřejná vyhláška [403 kB]

Návrh stanovení nové místní úpravy provozu na silnici II/379

záznam 13031

zveřejněno: 09.01.2020, 07:10:46 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 27.01.2020

Ztráty a nálezy [276 kB]

záznam 13030

zveřejněno: 08.01.2020, 13:16:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [646 kB]

Územní rozhodnutí, "Doubravice nad Svitavou - stavební úprava a rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu - část I, žadatel městys Doubravice nad Svitavou, kterého zastupuje PROSIG, s.r.o.

záznam 13029

zveřejněno: 08.01.2020, 13:12:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [440 kB]

Úprava distribuční sítě vedení NN - úprava DS mateřská škola, úprava DS Kuběna ve Spešově, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13028

zveřejněno: 08.01.2020, 13:10:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [91 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13027

zveřejněno: 08.01.2020, 13:05:24 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [146 kB]

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
- Blansko, oprava vodovodu ul. Nad Žlíbkem, ul. 9. května a rekonstrukce kanalizace ul. 9. května

záznam 13024

zveřejněno: 07.01.2020, 13:44:25 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.01.2020

Výběrové řízení [75 kB]

Referent územního plánování

záznam 13023

zveřejněno: 07.01.2020, 13:10:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "obchodní centrum Blansko, ulice Poříčí a související stavby", žadatel M.S. Blanenská, s.r.o.

záznam 13022

zveřejněno: 07.01.2020, 13:08:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška [831 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu při akci "Rájecká desítka"

záznam 13021

zveřejněno: 06.01.2020, 14:44:27 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 22.01.2020

Ztráty a nálezy [276 kB]

záznam 13018

zveřejněno: 06.01.2020, 14:13:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.01.2020

Veřejná vyhláška [283 kB]

"Blansko - Údolní, dodatečné povolení stavby provedené v rozporu s vydaným společným povolením" žadatel město Blansko

záznam 13013

zveřejněno: 02.01.2020, 14:28:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.02.2020

Veřejná vyhláška [384 kB]

Návrh MÚP na komunikacích ve městě Rájec - Jestřebí

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12999

zveřejněno: 19.12.2019, 10:51:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2021 - 2022 [40 kB]

záznam 12869

zveřejněno: 31.10.2019, 09:44:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 31.01.2020

Lednové svozy vánočních stromků [44 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky