Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 11549

zveřejněno: 17.07.2018, 12:52:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.08.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Milonice, zahrnující změny Mi1, Mi2, Mi3 a Mi4, pořizované zkráceným postupem

záznam 11548

zveřejněno: 17.07.2018, 12:51:07 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 02.08.2018

Ztráty a nálezy [184 kB]

záznam 11541

zveřejněno: 13.07.2018, 11:57:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.07.2018

Veřejná vyhláška [192 kB]

Zahájení společného řízení na stavbu: zastřešení bytového domu č.p. 1611, 1690, 1691 a 1692 v Blansku, Dvorská 50, 52, 54 a 56 na pozemcích st. p. 2790, 2791, 2792,2793 v katastrálním území Blansko žadatel LENKA, bytové družstvo, kterého zastupuje Ing. Jiří Menšík

záznam 11539

zveřejněno: 12.07.2018, 12:02:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.08.2018

Veřejná vyhláška [292 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12a, na MK, Údolní, město Blansko

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11534

zveřejněno: 11.07.2018, 12:59:39 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2018

Veřejná vyhláška [78 kB]

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby "stavební úpravy budovy mateřské školy v Blansku č.p. 1587, Rodkovského 2a", stavebník město Blansko

záznam 11532

zveřejněno: 10.07.2018, 12:10:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.07.2018

Veřejná vyhláška [308 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sportovní akce - Blanenská desítka.

záznam 11530

zveřejněno: 09.07.2018, 12:56:53 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.07.2018

Veřejná vyhláška [283 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, Svinošice, místní hody.

záznam 11526

zveřejněno: 04.07.2018, 12:25:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2018

Veřejná vyhláška [441 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu : pod názvem - Oprava vodovodu, procovní místo na MK, Jedovnice

záznam 11525

zveřejněno: 03.07.2018, 12:34:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.07.2018

Veřejná vyhláška [119 kB]

Oznámení společného jednání o návrhu regulačního plánu - úprava a změna regulačního plánu Blansko - střed města (z roku 2002)

záznam 11522

zveřejněno: 02.07.2018, 12:13:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.07.2018

Veřejná vyhláška [180 kB]

Oznámení zahájení územního řízení na stavbu : telekomunikační a NN přípojka pro nový rozvaděč v Blansku u křižovatky ulic Sadová a Erbenova, žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

záznam 11519

zveřejněno: 02.07.2018, 09:26:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 27.08.2018

Oznámení [46 kB]

Kulturní akce
- Letní minikino

záznam 11512

zveřejněno: 28.06.2018, 09:20:07 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 17/2018 - RO 22/2018 [41 kB]

záznam 11509

zveřejněno: 27.06.2018, 13:06:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.07.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Kotvrdovice

záznam 11498

zveřejněno: 22.06.2018, 12:32:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.07.2018

Veřejná vyhláška [121 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Krasová

záznam 11495

zveřejněno: 21.06.2018, 12:55:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.07.2018

Veřejná vyhláška [236 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK, slepá pozemní komunikace - Holešín

záznam 11494

zveřejněno: 21.06.2018, 12:52:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.07.2018

Veřejná vyhláška [158 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: pasport č. 19. města Adamov

záznam 11485

zveřejněno: 19.06.2018, 13:16:15 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.07.2018

Veřejná vyhláška [296 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: přemístění DZ - Svinošice

záznam 11459

zveřejněno: 06.06.2018, 14:47:10 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 14/2018 - RO 16/2018 [122 kB]

záznam 11447

zveřejněno: 01.06.2018, 13:28:43 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 15.10.2018

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2018 [80 kB]

záznam 11446

zveřejněno: 01.06.2018, 13:22:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.09.2018

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2018 [100 kB]

záznam 11348

zveřejněno: 26.04.2018, 12:59:06 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2018 - RO 13/2018 [122 kB]

záznam 11217

zveřejněno: 15.03.2018, 09:37:12 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [33 kB]

Novinky ve svozu komunálních odpadů

záznam 11199

zveřejněno: 08.03.2018, 13:13:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.11.2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [136 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky