Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 12165

zveřejněno: 22.02.2019, 12:40:03 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.03.2019

Výroční zpráva za rok 2018 [112 kB]

O činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

záznam 12163

zveřejněno: 22.02.2019, 12:02:11 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 11.03.2019

Veřejná vyhláška [421 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, povolení stavby Rájec - Jestřebí, ul. Boženy Němcové - SO-02 Kanalizace - část splaškové kanalizace, část dešťové kanalizace, čerpací stanice, žadatel: Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí, zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno

záznam 12160

zveřejněno: 21.02.2019, 12:49:08 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.03.2019

Veřejná vyhláška [433 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK + silnice II/379, ul. Gelhornova - rekonstrukce plynovodu v městě Blansko

záznam 12159

zveřejněno: 20.02.2019, 14:38:46 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 08.03.2019

Oznámení [151 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc.č. 757/2, k.ú. Blansko

záznam 12158

zveřejněno: 20.02.2019, 14:36:05 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 08.03.2019

Oznámení [79 kB]

Záměr
- směnit pozemek parc.č. 424/17, k.ú. Klepačov

záznam 12157

zveřejněno: 20.02.2019, 14:33:52 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 08.03.2019

Oznámení [41 kB]

Záměr
- změnit smlouvu o výpůjčce č. 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu

záznam 12156

zveřejněno: 20.02.2019, 14:31:18 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 08.03.2019

Oznámení [88 kB]

Záměr
- odprodat části pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Dolní Lhota

záznam 12155

zveřejněno: 20.02.2019, 14:21:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.03.2019

Veřejná vyhláška [354 kB]

Dodatečné povolení stavby "přístavba, nástavba a stavební úpravy garáží a přístřešku u rodinného domu v Blansku, č.p. 931, Mlýnská 16, na pozemcích p.č. st. 1008/2 a 1854 v katastrálním území Blansko za účelem zřízení ubytovacích jednotek", stavebník Mgr. Jana Viktorinová

záznam 12154

zveřejněno: 20.02.2019, 14:19:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.03.2019

Veřejná vyhláška [250 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: Podhájí, vodovod, Jedovnice

záznam 12153

zveřejněno: 20.02.2019, 14:19:01 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 08.03.2019

Ztráty a nálezy [182 kB]

záznam 12152

zveřejněno: 20.02.2019, 14:15:20 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 12.03.2019

Výběrové řízení [87 kB]

Jednatel společnosti Služby Blansko, s.r.o.

záznam 12148

zveřejněno: 19.02.2019, 13:13:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.03.2019

Veřejná vyhláška [236 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: označení parkoviště Pražská v městě Blansko

záznam 12140

zveřejněno: 15.02.2019, 12:15:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.03.2019

Veřejná vyhláška [577 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci

záznam 12138

zveřejněno: 14.02.2019, 13:41:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.03.2019

Veřejná vyhláška [503 kB]

Přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod Javory 2,4,6

záznam 12136

zveřejněno: 14.02.2019, 13:26:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.03.2019

Veřejná vyhláška [135 kB]

Postoupení odvolání proti usnesení MěÚ Blansko, stavebního úřadu, prodloužení lhůty k provedení úkonu - stavba: rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská v Blansku, žadatel Město Blansko

záznam 12133

zveřejněno: 13.02.2019, 14:56:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.03.2019

Veřejná vyhláška [326 kB]

Stanovení místní úpravy provozu MK ul. 9.května + parkoviště, město Rájec - Jestřebí

záznam 12132

zveřejněno: 13.02.2019, 14:52:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.03.2019

Veřejná vyhláška [327 kB]

Stanovení místní úpravy provozu zdůraznění jednosměrného provozu na AN Blansko, v městě Blansko

záznam 12131

zveřejněno: 13.02.2019, 14:41:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.03.2019

Veřejná vyhláška [211 kB]

"Milonice u Lipůvky - rekonstrukce veřejného osvětlení" na pozemcích parc. č. 13, 68, 69, 74, 75, 80, 103, 104, 112, 139, 229, 9/1, 17/1, 9/2, 105/1, 147/2, 147/3, 260/16, 260/3, 73/1, 2/2, 77 vše v katastrálním území Milonice u Lipůvky - žadatel Obec Milonice, kterou zastupuje Ing. Yvona Poláková, Tvarožná č.p. 210, 664 05 Tvarožná

záznam 12125

zveřejněno: 11.02.2019, 13:33:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.02.2019

Veřejná vyhláška [184 kB]

"Polní cesta HC 1 s cestním příkopem a zemním rigolem, Polní cesta VC 12" - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty pro její dokončení. Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 67801 Blansko

záznam 12124

zveřejněno: 11.02.2019, 13:27:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.02.2019

Veřejná vyhláška [293 kB]

Stavební povolení stavby "stavební úpravy městské knihovny v Blansku, č.p. 2302, Rožmitálova 4, na pozemku p.č. st. 4727 v katastrálním území Blansko - instalace vzduchotechniky a klimatizace", stavebník město Blansko

záznam 12120

zveřejněno: 08.02.2019, 12:04:39 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 25.02.2019

Veřejná vyhláška [52 kB]

Uložená zásilka
- pan Martin Biháry, Bezručova 1570/1, Blansko

záznam 12115

zveřejněno: 07.02.2019, 13:07:03 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 25.02.2019

Výběrové řízení [512 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 12110

zveřejněno: 07.02.2019, 10:01:08 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 25.02.2019

Ztráty a nálezy [181 kB]

záznam 12098

zveřejněno: 04.02.2019, 13:37:37 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.02.2019

Oznámení [38 kB]

Záměr
- pronajmout garážový box č. 6. ul. Mlýnská,
Blansko

záznam 12087

zveřejněno: 31.01.2019, 13:00:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.03.2019

Veřejná vyhláška [360 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK ul. 9. května, vyznačení tvaru křižovatky k parkovišti, město Rájec - Jestřebí

záznam 12086

zveřejněno: 31.01.2019, 12:57:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.03.2019

Veřejná vyhláška [133 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Rájec - Jestřebí

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12045

zveřejněno: 17.01.2019, 13:02:39 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 15.04.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [79 kB]

Duben 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky