Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 11726

zveřejněno: 18.09.2018, 13:29:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2018

Veřejná vyhláška [451 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/0432, Brněnská, Černá Hora

záznam 11725

zveřejněno: 18.09.2018, 13:26:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2018

Veřejná vyhláška [290 kB]

"BLANSKO - KLEPAČOV, Lokalita "Na Příhoně", spočívající v umístění inženýrských sítí, žadatel Město Blansko

záznam 11723

zveřejněno: 18.09.2018, 08:57:27 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 04.10.2018

Ztráty a nálezy [16 kB]

záznam 11722

zveřejněno: 17.09.2018, 15:15:07 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 26.09.2018

20. zasedání Zastupitelstva města Blansko [53 kB]

Dne 25.09.2018 v 15:30 hod

záznam 11718

zveřejněno: 14.09.2018, 12:15:26 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 01.10.2018

Ztráty a nálezy [186 kB]

záznam 11717

zveřejněno: 14.09.2018, 12:12:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 15.10.2018

Veřejná vyhláška [213 kB]

Stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště, prodejna COOP Ráječko

záznam 11715

zveřejněno: 13.09.2018, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [230 kB]

REKO MS Blansko - Čapkova + 1, v městě Blansko

záznam 11714

zveřejněno: 13.09.2018, 12:53:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [386 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici + MK: oprava dešťových roštů v obci Lipůvka

záznam 11710

zveřejněno: 12.09.2018, 12:41:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [225 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/373 a III/373 65: oprava vodovodní sítě v městysi Křtiny

záznam 11708

zveřejněno: 10.09.2018, 14:46:31 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 26.09.2018

Veřejná vyhláška [830 kB]

Usnesení o podjatosti

záznam 11706

zveřejněno: 10.09.2018, 09:29:58 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 08.10.2018

Výběrové řízení [71 kB]

Pečovatelka v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

záznam 11705

zveřejněno: 07.09.2018, 11:57:39 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.09.2018

Veřejná vyhláška [575 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. II/377, III/377 22 + MK v obci Bořitov, STL

záznam 11704

zveřejněno: 07.09.2018, 09:25:41 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 24.09.2018

Veřejná vyhláška [40 kB]

Výzva k vyzvednutí písemnosti
Dmytro Fanta
Rajon Chustky - nám. Sokyrnica, Zakarpatská oblast, Ukrajina

záznam 11702

zveřejněno: 06.09.2018, 12:09:52 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.09.2018

Veřejná vyhláška [504 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu : MK Zdíkova, stavební práce, město Blansko

záznam 11701

zveřejněno: 06.09.2018, 12:06:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.09.2018

Veřejná vyhláška [296 kB]

Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu : bytové domy v Blansku Nad Čertovkou - bytové domy Blok A1 a Blok B, jednopodlažní garáže a dvoupodlažní garáže, žadatel Hopa Group s.r.o.

záznam 11696

zveřejněno: 05.09.2018, 14:20:37 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [41 kB]

Záměr směnit nájemní smlouvu č. SM-NS/65/97/Ko

záznam 11695

zveřejněno: 05.09.2018, 13:22:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [261 kB]

Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Rudice u Blanska

záznam 11694

zveřejněno: 05.09.2018, 13:17:51 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [104 kB]

Záměr odprodat pozemky parc.č. st. 4642/1 a parc.č.st. 4644/1 v k.ú. Blansko a pozemky označených jako ostatní plocha par.č.1017/95,
par.č. 1017/96, parc.č. 1017/97, parc.č. 1017/106, parc.č. 1017/107 v k.ú.Blansko

záznam 11693

zveřejněno: 05.09.2018, 13:16:18 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [104 kB]

Záměr směnit část pozemku par.č.674/10 v k.ú. Blansko

záznam 11692

zveřejněno: 05.09.2018, 13:11:03 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [123 kB]

Záměr směnit pozemky par.č. 1022/7,parc.č.st. 4443, část parc.č. 1022/6, část parc.č. 1022/2, část parc.č. 1022/23 v k.ú. Blansko

záznam 11691

zveřejněno: 05.09.2018, 13:09:04 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [132 kB]

Záměr dát do výpůjčky část pozemku par.č. 1060/17 v k.ú. Blansko

záznam 11690

zveřejněno: 05.09.2018, 13:07:07 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 21.09.2018

Oznámení [104 kB]

Záměr dát do výpůjčky pozemek par.č. 1444 v k.ú. Blansko

záznam 11688

zveřejněno: 04.09.2018, 14:17:34 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.09.2018

Veřejná vyhláška [370 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: VÚK, přestavba OC LIDL Blansko

záznam 11687

zveřejněno: 04.09.2018, 14:15:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.09.2018

Veřejná vyhláška [380 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12a na MK, Údolní, město Blansko

záznam 11677

zveřejněno: 30.08.2018, 12:47:49 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 18.09.2018

Výběrové řízení [190 kB]

Referent komunální údržby

záznam 11660

zveřejněno: 23.08.2018, 12:01:24 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 28.09.2018

Oznámení [103 kB]

Aplikace herbicidu Roundup Biaktiv

záznam 11649

zveřejněno: 17.08.2018, 09:21:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.10.2018

Upozornění pro občany města [19 kB]

Svoz odpadu ve svátek 28.09.2018

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11512

zveřejněno: 28.06.2018, 09:20:07 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 17/2018 - RO 22/2018 [41 kB]

záznam 11459

zveřejněno: 06.06.2018, 14:47:10 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 14/2018 - RO 16/2018 [122 kB]

záznam 11447

zveřejněno: 01.06.2018, 13:28:43 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 15.10.2018

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2018 [80 kB]

záznam 11446

zveřejněno: 01.06.2018, 13:22:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.09.2018

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2018 [100 kB]

záznam 11348

zveřejněno: 26.04.2018, 12:59:06 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2018 - RO 13/2018 [122 kB]

záznam 11217

zveřejněno: 15.03.2018, 09:37:12 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [33 kB]

Novinky ve svozu komunálních odpadů

záznam 11199

zveřejněno: 08.03.2018, 13:13:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.11.2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [136 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.