Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 12977

zveřejněno: 11.12.2019, 13:22:03 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.12.2019

Oznámení [150 kB]

Záměr pronajmout
- část parc.č.st. 407 a 275/11, k.ú. Blansko

záznam 12976

zveřejněno: 11.12.2019, 13:18:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška [263 kB]

Oznámení o zahájení společného řízení o umístění a povolení stavby "přístavba, nástavba a stavební úpravy obchodního domu Družba v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389 v k.ú. Blansko pro zřízení bytového domu" stavební SP Mainoffice s.r.o.

záznam 12972

zveřejněno: 10.12.2019, 13:08:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška [358 kB]

Stanovení PÚP při akcích "Farmářské trhy 2020" v Blansku

záznam 12969

zveřejněno: 09.12.2019, 13:56:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.01.2020

Veřejná vyhláška [434 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu po vybudování nové MK v obci Lipůvka

záznam 12968

zveřejněno: 09.12.2019, 13:54:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška [391 kB]

Stanovení PÚP při akci "Novoroční ohňostroj" v Blansku

záznam 12966

zveřejněno: 06.12.2019, 13:26:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.01.2020

Veřejná vyhláška [368 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu po rekonstrukci ulice Kamnářská v Blansku

záznam 12965

zveřejněno: 06.12.2019, 13:24:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.12.2019

Veřejná vyhláška [96 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Brťov - Jeneč s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 12964

zveřejněno: 05.12.2019, 13:37:01 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 02.01.2020

Informace o změně úředních hodin MěÚ Blansko v závěru roku 2019 [39 kB]

záznam 12963

zveřejněno: 05.12.2019, 13:13:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.01.2020

Veřejná vyhláška [362 kB]

Návrh stanovení nové místní úpravy provozu na MK v obci Kotvrdovice

záznam 12962

zveřejněno: 05.12.2019, 13:11:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.12.2019

Veřejná vyhláška [95 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Spešov s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 12961

zveřejněno: 05.12.2019, 13:08:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.12.2019

Veřejná vyhláška [92 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č.7, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a stážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 12960

zveřejněno: 04.12.2019, 13:19:45 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 20.12.2019

Ztráty a nálezy [277 kB]

záznam 12959

zveřejněno: 03.12.2019, 12:35:05 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 19.12.2019

Veřejná vyhláška [189 kB]

Společné stavební povolení pro stavbu: prodloužení a výměna zásobovacího vodovodního řadu u požární zbrojnice, Ostrov u Macochy

záznam 12958

zveřejněno: 03.12.2019, 12:30:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.12.2019

Veřejná vyhláška [106 kB]

Změna veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: přístavba a stavební úpravy budovy č.p. 1965 v Blansku, Pražská 5, včetně areálových rozvodů NN a slaboproudu, areálových komunikací, chodníků a zpevněných ploch, areálové odpadní kanalizace, areálové kanalizace srážkové se vsakovacím objektem a retenční nádrží, areálového rozvodu venkovního osvětlení, opěrných zdí a oplocení; žadatel PYROTEK CZ, s.r.o.

záznam 12957

zveřejněno: 03.12.2019, 12:27:08 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.12.2019

Veřejná vyhláška [95 kB]

Novostavba rodinného domu s garáží č. 8, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovních rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadní a srážkové kanalizace v Lipůvce, žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 12953

zveřejněno: 02.12.2019, 14:04:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.01.2020

Veřejná vyhláška [303 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na vybudovaném parkovišti u Salmova mlýna v Blansku

záznam 12952

zveřejněno: 02.12.2019, 14:01:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.12.2019

Veřejná vyhláška [204 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK v ul. Dvorská v Blansku

záznam 12951

zveřejněno: 02.12.2019, 13:52:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.12.2019

Veřejná vyhláška [276 kB]

Silnice III/379 37 Blansko, přemostění - vozidlové a pěší komunikace, inženýrské sítě a jejich přeložky, žadatel město Blansko

záznam 12944

zveřejněno: 28.11.2019, 13:15:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška [311 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na MK Údolní v Blansku

záznam 12943

zveřejněno: 28.11.2019, 13:13:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.12.2019

Veřejná vyhláška [122 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Malá Lhota

záznam 12942

zveřejněno: 28.11.2019, 13:11:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.12.2019

Veřejná vyhláška [268 kB]

Stanovení PÚP při zvláštním užívání MK-chodníku v ul. Fügnerova v Blansku

záznam 12940

zveřejněno: 27.11.2019, 13:52:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.12.2019

Veřejná vyhláška [355 kB]

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice II/379

záznam 12939

zveřejněno: 27.11.2019, 13:49:34 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.12.2019

Veřejná vyhláška [104 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Vavřinec, zahrnující dílčí změnu Z2.Va3, pořizované zkráceným způsobem.

záznam 12938

zveřejněno: 27.11.2019, 13:47:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.12.2019

Veřejná vyhláška [285 kB]

Stanovení PÚP při akce "KRAMPUS show" v Blansku

záznam 12936

zveřejněno: 27.11.2019, 09:34:41 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 13.12.2019

Ztráty a nálezy [278 kB]

záznam 12935

zveřejněno: 26.11.2019, 13:18:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.12.2019

Veřejná vyhláška [183 kB]

Úprava distribuční sítě vedení NN - úprava DS mateřská škola, úprava DS Kuběna ve Spešově, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 12934

zveřejněno: 26.11.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.12.2019

Veřejná vyhláška [95 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Krasová

záznam 12883

zveřejněno: 06.11.2019, 13:33:59 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 23/2019 - 25/2019 [178 kB]

záznam 12869

zveřejněno: 31.10.2019, 09:44:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 31.01.2020

Lednové svozy vánočních stromků [44 kB]

záznam 12868

zveřejněno: 31.10.2019, 09:42:27 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.01.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálních odpadů ve svátky [23 kB]

záznam 12775

zveřejněno: 25.09.2019, 12:44:47 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 18/2019 - 22/2019 [176 kB]

záznam 12773

zveřejněno: 24.09.2019, 10:52:36 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška [126 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.