Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 11331

zveřejněno: 20.04.2018, 12:06:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [264 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: Jedovnice - průtah, dokončovací práce

záznam 11330

zveřejněno: 20.04.2018, 12:02:59 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [162 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu : novostavba montážní haly ve Vavřinci - Veselici v areálu společnosti MTM Tech, s.r.o., žadatel MTM Tech, s.r.o., kterého zastupuje Ing. Jan Štěpán

záznam 11329

zveřejněno: 19.04.2018, 12:13:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [293 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. III/377 22 a MK v rámci pořádání sportovní akce v obci Bořitov

záznam 11328

zveřejněno: 19.04.2018, 12:07:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [291 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. II/373 a MK v rámci prevence dopravní nehodovosti, v městysi Sloup

záznam 11327

zveřejněno: 19.04.2018, 09:17:10 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [158 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, změna před jejím dokončením - "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 17 rodinných domů Lipůvka-Nad Cihelnou, SO 05 Vodovod, SO 06 Splašková kanalizace, SO 07 Dešťová kanalizace", žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 11324

zveřejněno: 18.04.2018, 12:49:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.05.2018

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: odstranění havarijního stavu mostu ev.č. 43-020b, Černá Hora

záznam 11317

zveřejněno: 17.04.2018, 12:51:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [327 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - Na Vyhlídce v městě Blansko

záznam 11316

zveřejněno: 17.04.2018, 12:49:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [536 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu XXVI. Rally Vyškov 2018

záznam 11315

zveřejněno: 17.04.2018, 12:47:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [779 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/379 37 ... a MK, Na Brankách.., rekonstrukce silnice, změna č.1., etapa 1, uzavírka v městě Blansko

záznam 11314

zveřejněno: 17.04.2018, 12:44:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.05.2018

Veřejná vyhláška [426 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: usměrnění zastávek pro BUS v městysi Černá Hora

záznam 11308

zveřejněno: 16.04.2018, 14:13:42 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.04.2018

18. zasedání Zastupitelstva města Blansko [50 kB]

V úterý 24.04.2018, v 15:30 hod

záznam 11303

zveřejněno: 12.04.2018, 12:34:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [530 kB]

Územní rozhodnutí: plynovod, plynovodní přípojky - "REKO MS Blansko - Nádražní, 7. etapa", žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 11302

zveřejněno: 12.04.2018, 12:30:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [199 kB]

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: parkoviště osobních automobilů, chodníky, zpevněné plochy pro kontejnery, přeložka veřejného osvětlení v Blansku, ulice Kamnářská, žadatel město Blansko

záznam 11298

zveřejněno: 11.04.2018, 13:47:46 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.04.2018

Oznámení [156 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc. 757/2, k.ú. Blansko

záznam 11297

zveřejněno: 11.04.2018, 13:38:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 08.05.2018

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1.5. a 8.5.2018

záznam 11295

zveřejněno: 11.04.2018, 13:31:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.05.2018

Veřejná vyhláška [210 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: areál Metra Blansko, VÚK v městě Blansko

záznam 11294

zveřejněno: 11.04.2018, 13:26:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených Je2,Je3,Je4,Je5,Je6,Je7,Je8,Je10,Je12

záznam 11293

zveřejněno: 10.04.2018, 14:21:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.04.2018

Veřejná vyhláška [230 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - Na Vyhlídce v městě Blansko

záznam 11292

zveřejněno: 10.04.2018, 14:18:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.04.2018

Veřejná vyhláška [229 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - 9. května v městě Blansko

záznam 11281

zveřejněno: 09.04.2018, 13:27:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.04.2018

Veřejná vyhláška [168 kB]

Stavební úpravy místní komunikace v Černé Hoře, ulice Ješetínská, žadatel Městys Černá Hora

záznam 11278

zveřejněno: 06.04.2018, 12:27:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.04.2018

Veřejná vyhláška [446 kB]

Stavební úpravy vozidlové komunikace, parkovací stání, komunikace pro pěší v obci Bukovinka, žadatel OBEC BUKOVINKA

záznam 11274

zveřejněno: 05.04.2018, 12:49:47 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 23.04.2018

Oznámení [75 kB]

Záměr dát do výpůjčky id. části pozemku parc.č. 2769, k.ú. Blansko

záznam 11217

zveřejněno: 15.03.2018, 09:37:12 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [33 kB]

Novinky ve svozu komunálních odpadů

záznam 11199

zveřejněno: 08.03.2018, 13:13:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [136 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11162

zveřejněno: 22.02.2018, 13:57:33 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.04.2018

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2018 [100 kB]

záznam 11119

zveřejněno: 12.02.2018, 14:28:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 03.05.2018

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 [511 kB]

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky