Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 13252

zveřejněno: 31.03.2020, 12:35:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.05.2020

Veřejná vyhláška [278 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na cyklostezce v Blansku, ulice Poříčí, žadatel město Blansko

záznam 13250

zveřejněno: 31.03.2020, 09:25:45 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 14.04.2020

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání [100 kB]

záznam 13247

zveřejněno: 31.03.2020, 07:10:16 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 16.04.2020

Ztráty a nálezy [278 kB]

záznam 13244

zveřejněno: 30.03.2020, 13:23:06 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejná vyhláška [212 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Blansku, při ulici Okružní

záznam 13243

zveřejněno: 30.03.2020, 13:16:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 15.04.2020

Oznámení [63 kB]

Záměr odprodat část pozemku parc.č. 242/1, k.ú. Blansko

záznam 13242

zveřejněno: 26.03.2020, 13:26:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška [532 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchv Blansku - Hořicích

záznam 13241

zveřejněno: 26.03.2020, 13:25:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2020

Veřejná vyhláška [1011 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Blansku, ulice Okružní, žadatel město Blansko

záznam 13240

zveřejněno: 26.03.2020, 12:14:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška [503 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/374 35, obec Spešov, oprava přejezdu

záznam 13239

zveřejněno: 26.03.2020, 12:11:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2020

Veřejná vyhláška [242 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Blansku mezi městskými částmi Olešná a Hořice, žadatel město Blansko

záznam 13238

zveřejněno: 25.03.2020, 12:27:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.04.2020

Oznámení stavebního záměru [135 kB]

Řadové garáže, dešťová kanalizace, obec Ráječko - stavební povolení (certifikát AI)

záznam 13237

zveřejněno: 24.03.2020, 12:18:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.04.2020

Veřejná vyhláška [417 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice II/377 a MK, obec Vysočany

záznam 13236

zveřejněno: 24.03.2020, 12:17:11 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.04.2020

Veřejná vyhláška [430 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bezručova

záznam 13231

zveřejněno: 20.03.2020, 12:34:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2020

Veřejná vyhláška [547 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice, MK a VPUK na území města Blansko - údržba

záznam 13229

zveřejněno: 19.03.2020, 13:24:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2020

Veřejná vyhláška [443 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK ulice Seifertova

záznam 13226

zveřejněno: 18.03.2020, 13:11:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

Veřejná vyhláška [839 kB]

Stanovení PÚP při ZUK MK v obci Svinošice

záznam 13225

zveřejněno: 18.03.2020, 13:08:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

Veřejná vyhláška [697 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/374 42 v obci Vavřinec, místní části Veselice"

záznam 13224

zveřejněno: 18.03.2020, 12:52:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

POMÁHÁME BLANSKU [99 kB]

záznam 13223

zveřejněno: 17.03.2020, 12:25:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.04.2020

Veřejná vyhláška [798 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "Milonice - obnova NN" spočívající ve vybudování nové kioskové trafostanice včetně jejího přípojení kabelem VN a dále v rekonstrukci (nahrazení) stávající venkovní distribuční sítě NN uložením kabelů do země spolu s vybudováním nových přípojek NN. Oprávněnou z územního rozhodnutí je E.ON Distibuce, a.s. zastoupená společností EEIKA Brno, s.r.o.

záznam 13222

zveřejněno: 17.03.2020, 12:19:49 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 02.04.2020

Oznámení [48 kB]

Nová otevírací doba Městského úřadu Blansko

záznam 13216

zveřejněno: 16.03.2020, 13:58:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.04.2020

Veřejná vyhláška [550 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- Blansko úprava - DS, BD Horní Palava

záznam 13215

zveřejněno: 16.03.2020, 13:54:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.04.2020

Oznámení [105 kB]

Zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Rudice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území

záznam 13191

zveřejněno: 03.03.2020, 07:10:29 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 07.04.2020

Výběrové řízení [76 kB]

Referent územního plánování

záznam 13153

zveřejněno: 18.02.2020, 08:57:03 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 07.04.2020

Oznámení [46 kB]

Záměr
- pronajmout budoucí stavbu kavárny, "Veřejné prostranství Dukla - kavárna"

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13108

zveřejněno: 03.02.2020, 13:37:11 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 04.05.2020

Veřejná vyhláška [145 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13062

zveřejněno: 20.01.2020, 09:35:53 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 21.09.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v září 2020 [199 kB]

záznam 13061

zveřejněno: 20.01.2020, 09:34:00 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.04.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2020 [225 kB]

záznam 13060

zveřejněno: 20.01.2020, 09:31:36 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.04.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2020 [199 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12999

zveřejněno: 19.12.2019, 10:51:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2021 - 2022 [40 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky