Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 12340

zveřejněno: 18.04.2019, 12:22:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.05.2019

Veřejná vyhláška [351 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
II/379+MK v obci Lipůvka

záznam 12339

zveřejněno: 18.04.2019, 12:20:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.05.2019

Veřejná vyhláška [394 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu
XXVII. Rally Vyškov 2019

záznam 12338

zveřejněno: 18.04.2019, 12:16:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.05.2019

Veřejná vyhláška [236 kB]

Pokračování společného územního a stavebního
řízení : přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 1564 v Blansku, Nad Žlíbkem 17, žadatelé Ing. Radim Kotlán, MUDr. Helena Kotlánová

záznam 12335

zveřejněno: 17.04.2019, 13:40:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2019

Veřejná vyhláška [577 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: oprava silnice I/43 Milonice

záznam 12334

zveřejněno: 17.04.2019, 13:36:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2019

Veřejná vyhláška [535 kB]

"Blansko - ul. Údolní, novostavba parkovacích míst a stavební úpravy místní komunikace", společné povolení, žadatel: město Blansko

záznam 12328

zveřejněno: 16.04.2019, 12:45:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.05.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK Olešná - vodovodní přípojka

záznam 12327

zveřejněno: 15.04.2019, 14:32:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.05.2019

Veřejná vyhláška [311 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, parkoviště Horní Palava - dopravní soutěž v městě Blansko

záznam 12326

zveřejněno: 15.04.2019, 14:29:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.05.2019

Veřejná vyhláška [277 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/379 20 - Skalní mlýn

záznam 12321

zveřejněno: 12.04.2019, 12:31:08 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 29.04.2019

Oznámení [38 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/58/97/Ko

záznam 12320

zveřejněno: 12.04.2019, 12:28:36 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 29.04.2019

Oznámení [410 kB]

Záměr pronajmout pozemky, k.ú. Lažánky u Blanska

záznam 12319

zveřejněno: 12.04.2019, 12:10:57 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 29.04.2019

Veřejná vyhláška [410 kB]

Opatření obecné povahy ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Blansko

záznam 12318

zveřejněno: 12.04.2019, 12:08:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.04.2019

Veřejná vyhláška [591 kB]

Oznámení zahájení územního řízení: "Blansko - obnova vedení NN, Husova", žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 12317

zveřejněno: 11.04.2019, 13:37:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.05.2019

Veřejná vyhláška [308 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: DZ ulice Jasanová v městě Blansko

záznam 12316

zveřejněno: 11.04.2019, 13:35:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.05.2019

Veřejná vyhláška [576 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: pasport obce Újezd u Černé Hory

záznam 12315

zveřejněno: 11.04.2019, 13:28:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.04.2019

Veřejná vyhláška [399 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO MS Blansko - Holešín - oprava povrchu komunikace

záznam 12312

zveřejněno: 11.04.2019, 07:30:48 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 14.05.2019

Oznámení [63 kB]

Záměr pronajmout nebytové prostory v objektu nám. Republiky 1928/1a

záznam 12311

zveřejněno: 10.04.2019, 14:44:52 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [129 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 757/2, k.ú. Blansko

záznam 12310

zveřejněno: 10.04.2019, 14:43:27 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [75 kB]

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 823/1, k.ú. Blansko

záznam 12309

zveřejněno: 10.04.2019, 14:41:01 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [39 kB]

Záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S046/Výp-Mu

záznam 12308

zveřejněno: 10.04.2019, 14:39:16 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [37 kB]

Záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S071/Výp-My

záznam 12307

zveřejněno: 10.04.2019, 14:37:51 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [133 kB]

Záměr pronajmout pozemek parc.č.st. 1463/1, k.ú. Blansko

záznam 12306

zveřejněno: 10.04.2019, 14:36:31 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [77 kB]

Záměr pronajmout pozemek parc.č.st. 4310, k.ú. Blansko

záznam 12305

zveřejněno: 10.04.2019, 14:35:13 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [166 kB]

Záměr pronajmout pozemek parc.č.st. 2272, k.ú. Blansko

záznam 12304

zveřejněno: 10.04.2019, 14:32:20 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2019

Oznámení [39 kB]

Záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S051/Výp-My

záznam 12302

zveřejněno: 10.04.2019, 07:47:44 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.04.2019

Výběrové řízení [68 kB]

Referent komunální údržby

záznam 12301

zveřejněno: 09.04.2019, 13:23:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.04.2019

Veřejná vyhláška [326 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: označení parkoviště Pražská v městě Blansko

záznam 12300

zveřejněno: 09.04.2019, 13:17:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.04.2019

Veřejná vyhláška [299 kB]

"Blansko, ulice Kamnářská - regenerace sídliště Zborovce, II. etapa" (komunikace, pěší komunikace, parkovací stání, zpevněné plochy, gabionové zídky, veřejné osvětlení, přeložka NTL plynovodu - oznámení o zahájení stavebního řízení, žadatel město Blansko

záznam 12293

zveřejněno: 05.04.2019, 12:17:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.04.2019

Veřejná vyhláška [637 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici: stavba - "Brno-Maloměřice St.6-Adamov,BC".

záznam 12285

zveřejněno: 04.04.2019, 13:50:06 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 07.05.2019

Oznámení [57 kB]

Záměr odprodat
- byt č. 11, ul. Bezručova 5, Blansko

záznam 12282

zveřejněno: 04.04.2019, 13:43:30 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 02.05.2019

Město Blansko hledá odborného lesního hospodáře [71 kB]

záznam 12281

zveřejněno: 04.04.2019, 13:40:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.04.2019

Veřejná vyhláška [528 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici: oprava vodovodní sítě v městysi Křtiny

záznam 12280

zveřejněno: 03.04.2019, 12:54:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.04.2019

Veřejná vyhláška [286 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice na území v působnosti města Blanska - zemědělská práce

záznam 12279

zveřejněno: 03.04.2019, 12:35:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 23.04.2019

Veřejná vyhláška [152 kB]

Rozhodnutí, stavební povolení stavby Rájec - Jestřebí, ul. Boženy Němcové - SO-02 Kanalizace - část splaškové kanalizace, část dešťové kanalizace, čerpací stanice žadatel: Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí, zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno

záznam 12274

zveřejněno: 02.04.2019, 13:05:09 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 02.05.2019

Výběrové řízení [88 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky