Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Úřední deska: dokumenty úřadu

záznam 11966

zveřejněno: 10.12.2018, 16:04:10 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 19.12.2018

2. zasedání Zastupitelstva města Blansko [51 kB]

V úterý 18.12.2018

záznam 11960

zveřejněno: 06.12.2018, 12:49:38 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.02.2019

Lednové svozy vánočních stromků [261 kB]

záznam 11959

zveřejněno: 06.12.2018, 12:45:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.12.2018

Veřejná vyhláška [94 kB]

Přístavba a stavební úpravy budovy č.p. 1965 v Blansku, Pražská 5, včetně nadzemní nádrže na vodu, areálových rozvodů NN a slaboproudu, areálové kanalizace srážkové se vsakovacím objektem a retenční nádrží, areálového rozvodu venkovního osvětlení, opěrných zdí a oplocení, žadatel společnost PYROTEK CZ, s.r.o.

záznam 11958

zveřejněno: 06.12.2018, 12:43:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2018

Veřejná vyhláška [313 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: parkoviště LIDL ČR, VÚK v městě Blansko

záznam 11957

zveřejněno: 06.12.2018, 12:38:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2018

Veřejná vyhláška [479 kB]

Zahájení územního řízení na stavbu: nové vedení NN v Blansku, Horní Lhotě pod názvem"obnova NN, Famílie", žadatel E.ON Distribuce, a.s., kterého zastupuje PK Elektro s.r.o..

záznam 11956

zveřejněno: 06.12.2018, 12:35:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2018

Veřejná vyhláška [353 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12b na MK, ul. Pod Sanatorkou, město Blansko

záznam 11951

zveřejněno: 05.12.2018, 15:16:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.12.2018

Veřejná vyhláška [341 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: parkoviště KAUFLAND ČR, VÚK v městě Blansko

záznam 11950

zveřejněno: 05.12.2018, 15:15:06 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.12.2018

Veřejná vyhláška [363 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: dočasný sjezd, ulice Pražská, Blansko

záznam 11948

zveřejněno: 05.12.2018, 09:35:03 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 21.12.2018

Vyhláška [438 kB]

Rozhodnutí - prodloužení lhůty k dokončení stavby : " Jedovnicko-intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov"

záznam 11941

zveřejněno: 30.11.2018, 14:36:23 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 17.12.2018

Ztráty a nálezy [184 kB]

záznam 11937

zveřejněno: 30.11.2018, 07:10:48 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 17.12.2018

Veřejná vylháška [445 kB]

VODOVOD v lokalitě "U Panoramy", Blansko - Češkovice

záznam 11933

zveřejněno: 29.11.2018, 07:20:48 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 20.12.2018

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [220 kB]

záznam 11932

zveřejněno: 29.11.2018, 07:10:43 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 20.12.2018

Návrh Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [203 kB]

záznam 11931

zveřejněno: 28.11.2018, 13:46:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 32/2018 - RO 33/2018 [36 kB]

záznam 11930

zveřejněno: 28.11.2018, 13:41:56 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 17.12.2018

Výběrové řízení [71 kB]

Referent komunální údržby

záznam 11927

zveřejněno: 27.11.2018, 12:48:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.12.2018

Veřejná vyhláška [270 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12d, na MK Erbenova, město Blansko

záznam 11913

zveřejněno: 22.11.2018, 12:35:59 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 13.12.2018

Výběrové řízení [69 kB]

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

záznam 11897

zveřejněno: 16.11.2018, 12:20:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2018

Veřejná vyhláška [313 kB]

Stanovení místní úpravy provozu : místní komunikace ul. Rodkovského v městě Blansko - jednosměrný provoz, žadatel : město Blansko

Doplnění výkresu - prodloužení termínu zveřejnění

záznam 11860

zveřejněno: 05.11.2018, 16:48:48 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 31/2018 [36 kB]

záznam 11853

zveřejněno: 02.11.2018, 10:52:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.01.2019

Upozornění pro občany města [23 kB]

Svoz komunálního odpadu ve svátky

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11751

zveřejněno: 26.09.2018, 15:34:49 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení [41 kB]

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření
č. RO 23/2018 - RO 30/2018

záznam 11537

zveřejněno: 11.07.2018, 14:44:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 15.07.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2017 [34 kB]

záznam 11512

zveřejněno: 28.06.2018, 09:20:07 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 17/2018 - RO 22/2018 [41 kB]

záznam 11459

zveřejněno: 06.06.2018, 14:47:10 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 14/2018 - RO 16/2018 [122 kB]

záznam 11348

zveřejněno: 26.04.2018, 12:59:06 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2018 - RO 13/2018 [122 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky