Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 11882

zveřejněno: 13.11.2018, 12:59:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.11.2018

Veřejná vyhláška [294 kB]

Stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště, prodejna COOP Ráječko

záznam 11881

zveřejněno: 13.11.2018, 12:56:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.11.2018

Veřejná vyhláška [310 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu : Rozsvícení vánočního stromu v městě Rájec-Jestřebí

záznam 11880

zveřejněno: 13.11.2018, 12:52:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.11.2018

Veřejná vyhláška [299 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci,ul. Zborovecká, Blansko. Žadatel : PhDr. Radomíra Burgetová

záznam 11872

zveřejněno: 08.11.2018, 12:44:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.11.2018

Veřejná vyhláška [190 kB]

Výzva a přerušení řízení dodatečného povolení terénních úprav u chaty č.ev. 56 v Blansku - Češkovicích, žadatel Marie Altrichter.

záznam 11870

zveřejněno: 07.11.2018, 15:56:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.11.2018

Veřejná vyhláška [402 kB]

Chodník podél hřbitova v Doubravici nad Svitavou, žadatel městys Doubravice nad Svitavou

záznam 11869

zveřejněno: 07.11.2018, 13:47:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.11.2018

Veřejná vyhláška [823 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: nové el. vedení pod názvem "Doubravice n/Svit., obnova sítě NN", žadatel E.ON Distibuce, a.s., kterého zastupuje PROSIG, s.r.o.

záznam 11862

zveřejněno: 06.11.2018, 13:11:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2018

Veřejná vyhláška [188 kB]

Elektrické vedení NN, VN, trafostanice a rozpojovací skříně v Blansku, ulice Pražská, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 11861

zveřejněno: 06.11.2018, 13:07:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2018

Veřejná vyhláška [412 kB]

Přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod Javory 2, 4, 6, žadatel Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2, 4, 6, Blansko

záznam 11858

zveřejněno: 02.11.2018, 13:51:08 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.11.2018

Veřejná vyhláška [421 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici + MK: oprava opěrné zdi v obci Lipůvka, pokračování

záznam 11857

zveřejněno: 02.11.2018, 13:49:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.11.2018

Veřejná vyhláška [375 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK: Lipůvka, lokalita Nad Cihelnou, kanalizace

záznam 11843

zveřejněno: 29.10.2018, 12:26:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.11.2018

Veřejná vyhláška [428 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu : MK Komenského, kabelové vedení NN, farnost v městě Blansko

záznam 11817

zveřejněno: 18.10.2018, 12:57:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.11.2018

Veřejná vyhláška [326 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: parkoviště KAUFLAND ČR, VÚK v městě Blansko

záznam 11812

zveřejněno: 16.10.2018, 13:16:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.11.2018

Opatření obecné povahy [287 kB]

Stanovení místní úpravy provozu:vodorovné DZ č.V 12b,na MK, Pod Sanatorkou město Blansko

záznam 11811

zveřejněno: 16.10.2018, 13:12:11 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 16.11.2018

Opatření obecné povahy [216 kB]

Stanovení místní úpravy provozu:parkoviště LIDL ČR,VÚK v městě Blansko.

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky