Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 12501

zveřejněno: 18.06.2019, 12:39:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.06.2019

Veřejná vyhláška [93 kB]

Dočasná stavba veřejně nepřístupné komunikace v Blansku, ulice Pražská Blansko, žadatel PYROTEK CZ, s.r.o.

záznam 12500

zveřejněno: 18.06.2019, 12:32:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.07.2019

Veřejná vyhláška [432 kB]

Územní rozhodnutí stavby vodovodní přípojky a venkovních rozvodů vody pro rekreační objekty v Češkovicích, stavebníci J. Pflug, Mfr. J. Gajdošová a O. Šváb

záznam 12498

zveřejněno: 17.06.2019, 14:44:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2019

Veřejná vyhláška [384 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/37435 ve Spešově

záznam 12497

zveřejněno: 17.06.2019, 14:41:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 [44 kB]

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2019 o vymezení kratší doby nočního klidu

záznam 12492

zveřejněno: 14.06.2019, 12:31:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [471 kB]

Stanovení místní úpravy provozu v obci Újezd u Černé Hory

záznam 12491

zveřejněno: 14.06.2019, 12:30:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [371 kB]

Stanovení místní úpravy provozu ul. Jasanová, Blansko

záznam 12490

zveřejněno: 14.06.2019, 12:27:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [390 kB]

Milonice u Lipůvky - rekonstrukce veřejného osvětlení - žadatel obec Milonice

záznam 12489

zveřejněno: 14.06.2019, 12:24:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [74 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Novostavba rodinného domu v Lipůvce, žadatelé Hana Fojtová a Daniel Fojt, zastoupení Ing. Oldřichem Gottvaldem

záznam 12484

zveřejněno: 13.06.2019, 13:26:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [219 kB]

Stanovení PÚP při opravě ŽP Blansko

záznam 12483

zveřejněno: 13.06.2019, 13:24:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [473 kB]

Stanovení PÚP při opravě ŽP v Blansku, Dolní Lhotě

záznam 12482

zveřejněno: 13.06.2019, 13:22:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [262 kB]

PÚP při budování VO na Sportovním ostrově v Blansku

záznam 12481

zveřejněno: 13.06.2019, 13:20:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.07.2019

Veřejná vyhláška [434 kB]

PÚP při akci MORAVA PARK FEST v Blansku

záznam 12470

zveřejněno: 10.06.2019, 12:37:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.06.2019

Veřejná vyhláška [203 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- obec Kotvrdovice

záznam 12467

zveřejněno: 06.06.2019, 13:38:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.06.2019

Veřejná vyhláška [801 kB]

"Blansko, ulice Kamnářská - regenerace sídliště Zborovce, II. etapa - společné povolení, žadatel město Blansko

záznam 12466

zveřejněno: 06.06.2019, 13:34:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.06.2019

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení místní úpravy provozu: ulice Rodkovského v městě Blansko - jednosměrný provoz, žadatel: město Blansko

záznam 12462

zveřejněno: 05.06.2019, 13:36:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [253 kB]

Vodovodní řad a přípojky, řad odpadní kanalizace a přípojky, řad srážkové kanalizace, komunikace, stavba žadatelem nazvaná "Dopravní a technická infrastruktura Sloup - lokalita U koupaliště", žadatel TRAMACO, s.r.o.

záznam 12461

zveřejněno: 05.06.2019, 13:33:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [713 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu STL plynovody, plynovodní přípojky a rozvody plynu v Blansku na ulici Hořická a Pod Strání, žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 12460

zveřejněno: 05.06.2019, 13:28:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.06.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Územní rozhodnutí - "Blansko - obnova vedení NN, Husova", žadatel E.ON Distribuce, a.s.

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky