Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 12910

zveřejněno: 19.11.2019, 13:36:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.12.2019

Veřejná vyhláška [479 kB]

Stanovení PÚP při kulturních akcích na nám. Republiky v Blansku

záznam 12909

zveřejněno: 19.11.2019, 13:31:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.12.2019

Veřejná vyhláška [272 kB]

Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa objekty SO 01 - chodníky, SO 02 - parkovací stání a úprava komunikací - zahájení společného řízení - žadatel město Blansko

záznam 12906

zveřejněno: 18.11.2019, 14:12:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2019

Veřejná vyhláška [192 kB]

"Blansko - Údolní, dodatečné povolení stavby provedené v rozporu s vydaným společným povolením" žadatel město Blansko

záznam 12900

zveřejněno: 14.11.2019, 13:01:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška [458 kB]

Milonice - obnova NN - seznámení s podklady - žadatel E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zastoupený EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, se sídlem Kšírova 385/120, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

záznam 12899

zveřejněno: 14.11.2019, 12:55:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška [2 MB]

SEK - optická síť Milonice - oznámení o zahájení územního řízení - žadatel Leoš kratochvíl, IČO 75056151, se sídlem Skalička 26, 666 03 Tišnov 3, zastoupený - VanCo.cz s.r.o., IČO 25762702, se sídlem Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

záznam 12891

zveřejněno: 11.11.2019, 13:34:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.11.2019

Veřejná vyhláška [730 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby obchodní centrum Blansko, ulice Poříčí včetně souvisejících staveb, žadatel M.S. Blanenská, s.r.o., kterou zastupuje FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o..

záznam 12888

zveřejněno: 08.11.2019, 12:35:24 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.11.2019

Veřejná vyhláška [292 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce části MK Divišova, Blansko

záznam 12887

zveřejněno: 08.11.2019, 12:33:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.11.2019

Veřejná vyhláška [596 kB]

"Blansko - Klepačov, lokalita "Na Příhoně", objekt SO 01 Místní komunikace, žadatel město Blansko

záznam 12880

zveřejněno: 06.11.2019, 13:25:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2019

Veřejná vyhláška [98 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Adamov, označené Ad 15, pořizované zkráceným postupem

záznam 12879

zveřejněno: 06.11.2019, 13:23:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2019

Veřejná vyhláška [646 kB]

Stanovení PÚP při opravě MK - chodníků v Blansku

záznam 12876

zveřejněno: 04.11.2019, 13:31:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.11.2019

Veřejná vyhláška [385 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/379 a na MK v obci Lipůvka

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky