Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 10994

zveřejněno: 15.12.2017, 12:05:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.01.2018

Veřejná vyhláška [692 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, most Rájec-Jestřebí

záznam 10993

zveřejněno: 15.12.2017, 12:02:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.01.2018

Veřejná vyhláška [603 kB]

Územní rozhodnutí :
plynovody, přípojky plynu, rozvody plynu vedené mimo budovu - "REKO MS Blansko -Žižkova+2", žadatel GasNet,s.r.o.

záznam 10991

zveřejněno: 14.12.2017, 13:25:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.01.2018

Veřejná vyhláška [875 kB]

Územní rozhodnutí, stavba : "Lažánky - napojení na SV Jedovnice", v Blansku, část Lažánky a v Rudici, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, zast. společnost AQUA PROCON s.r.o.

záznam 10988

zveřejněno: 13.12.2017, 13:28:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.12.2017

Veřejná vyhláška [112 kB]

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu výrobní haly včetně zpevněných ploch, napojení na vnitroareálové rozvody vody, el. energie, splaškové a dešťové kanalizace a jímky v Blansku, žadatelé Pavel Kincl, Jan Němeček."

záznam 10987

zveřejněno: 13.12.2017, 13:24:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.12.2017

Veřejná vyhláška [109 kB]

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu opěrné stěny a terénních úprav v areálu společnosti Synthon, s.r.o. v Blansku, Brněnská 597/32, stavebník Synthon, s.r.o., kterého zastupuje RIZNER, s.r.o."

záznam 10986

zveřejněno: 12.12.2017, 14:11:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.12.2017

Veřejná vyhláška [560 kB]

Územní rozhodnutí: kabelové vedení sítí UPC Česká republika na ulici Zborovecká a Okružní v Blansku, žadatel UPC Česká republika, s.r.o.

záznam 10985

zveřejněno: 12.12.2017, 14:05:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.12.2017

Veřejná vyhláška [235 kB]

Stanovení místní úpravy provozu VÚK Horní Palava, 1x P4, Blansko

záznam 10984

zveřejněno: 12.12.2017, 14:03:06 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.12.2017

Veřejná vyhláška [509 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, ČOV a kanalizace Jedovnice

záznam 10983

zveřejněno: 12.12.2017, 14:00:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.01.2018

Veřejná vyhláška [214 kB]

Stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště, ul. Těchovská, Blansko

záznam 10970

zveřejněno: 07.12.2017, 12:32:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.01.2018

Veřejná vyhláška [171 kB]

Stanovení místní úpravy provozu - autobusová zastávka Petrovice

záznam 10969

zveřejněno: 07.12.2017, 12:27:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.12.2017

Veřejná vyhláška [246 kB]

Stanovení místní úpravy provozu MK, vodorovné DZ č. V 12c, Blansko

záznam 10966

zveřejněno: 05.12.2017, 13:08:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.12.2017

Veřejná vyhláška [219 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, území města Blanska + místní části, údržba komunikací.

záznam 10965

zveřejněno: 05.12.2017, 13:03:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.12.2017

Veřejná vyhláška [588 kB]

"AS-OT-001 - optická trasa ALF Servis Blansko - hlavní tah" na pozemcích v katastrálním území Blansko, žadatel Alf servis, s.r.o.

záznam 10962

zveřejněno: 04.12.2017, 17:01:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.01.2018

Veřejná vyhláška [655 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK ul. Budovatelů, město Rájec - Jestřebí

záznam 10959

zveřejněno: 30.11.2017, 12:55:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.12.2017

Veřejná vyhláška [455 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: vedení UPC Česká republika na ulici Čelakovského, žadatel UPC Česká republika, s.r.o.

záznam 10958

zveřejněno: 30.11.2017, 12:54:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.12.2017

Veřejná vyhláška [144 kB]

Předání odvolání "bytové domy Nad Čertovkou v Blansku", žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 10945

zveřejněno: 27.11.2017, 14:37:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.12.2017

Veřejná vyhláška [184 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK ul. V Humnech, město Rájec - Jestřebí

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.