Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 10611

zveřejněno: 18.08.2017, 11:54:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [213 kB]

Oznámení o zahájení stavebního řízení - výzva k úhradě správního poplatku, žadatel Společenství vlastníků domu Nám. Republiky 2, 4, Blansko
povolení stavby: stavební úpravy bytového domu v Blansku č. p. 1444 a 1445, nám. Nám. Republiky 2, 4 - zateplení bytového domu a oprava balkonů

záznam 10606

zveřejněno: 17.08.2017, 12:51:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [229 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení
umístění STL plynovodu a plynovodních přípojek v Blansku při ul. 9. května " Reko MS Blansko - 9. května II. etapa

záznam 10605

zveřejněno: 17.08.2017, 12:49:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [398 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Edvarda Beneše, Blansko

záznam 10604

zveřejněno: 17.08.2017, 12:46:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [237 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na veřejné účelové komunikaci v k. ú. Krasová

záznam 10603

zveřejněno: 17.08.2017, 12:45:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [225 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Olomučany

záznam 10602

zveřejněno: 17.08.2017, 12:42:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [215 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkoviště u basebalového hřiště, Blansko

záznam 10601

zveřejněno: 17.08.2017, 12:38:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [142 kB]

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Bezručova, Blansko

záznam 10599

zveřejněno: 16.08.2017, 12:30:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.09.2017

Veřejná vyhláška [391 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunukaci -
Češkovice - Blansko

záznam 10597

zveřejněno: 15.08.2017, 12:24:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [318 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
ul. Zborovecká, Blansko

záznam 10596

zveřejněno: 15.08.2017, 12:20:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [839 kB]

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby : nástavba bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod javory 2, 4 , 6

záznam 10595

zveřejněno: 15.08.2017, 12:16:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [210 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení
umístění stavby: plynovod a přípojky - " REKO MS Blansko - Ant. Dvořáka, 8. etapa "

záznam 10592

zveřejněno: 11.08.2017, 12:48:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2017

Veřejná vyhláška [407 kB]

Dodatečné povolení stavby: přístřešek u restaurace č.p. 1678, L. Janáčka 9 v Blansku, žadatelé Ilona Fadrná, Martin Špaček

záznam 10589

zveřejněno: 10.08.2017, 12:51:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2017

Veřejná vyhláška [399 kB]

Stavební povolení na stavbu: chodník podél silnice III/374 41 v Blansku - Těchově, žadatel Město Blansko

záznam 10579

zveřejněno: 04.08.2017, 12:29:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.08.2017

Veřejná vyhláška [414 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu sil. III/374 44

záznam 10578

zveřejněno: 03.08.2017, 12:51:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [101 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Adamov, označených jako Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.