Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 12681

zveřejněno: 23.08.2019, 12:35:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.09.2019

Veřejná vyhláška [202 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: návrh MÚP Rájec - Jestřebí, Holešín

záznam 12680

zveřejněno: 23.08.2019, 12:32:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [159 kB]

Oznámení o zahájení řízení o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby obchodního domu Družba v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu, žadatel SP Mainoffice s.r.o.

záznam 12677

zveřejněno: 22.08.2019, 12:25:52 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [261 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Územního plánu Krasová

záznam 12676

zveřejněno: 22.08.2019, 12:17:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [675 kB]

Společné povolení:" Komunikace, Blansko - Dolní Lhota"

záznam 12674

zveřejněno: 20.08.2019, 13:18:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.09.2019

Veřejná vyhláška [494 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice II/379 Podomí

záznam 12673

zveřejněno: 20.08.2019, 13:16:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.09.2019

Veřejná vyhláška [370 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu při akci "Blanenská desítka"

záznam 12671

zveřejněno: 19.08.2019, 13:52:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2019

Veřejná vyhláška [255 kB]

Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o neodkladném odstranění části stavby rodinného domu č.p. 20 v Blansku - Lažánkách, odvolatel Drahomíra Hrbatová

záznam 12669

zveřejněno: 16.08.2019, 12:08:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejná vyhláška [401 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/379 Lipůvka - Šebrov

záznam 12659

zveřejněno: 14.08.2019, 13:20:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [201 kB]

Stanovení PÚP při akci "Světový den shybu"

záznam 12658

zveřejněno: 14.08.2019, 13:16:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [209 kB]

Stanovení PÚP při benefičním koncertu a moto show

záznam 12657

zveřejněno: 14.08.2019, 13:14:39 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [331 kB]

PÚP při uzavírce silnice III/37720

záznam 12653

zveřejněno: 13.08.2019, 12:32:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.08.2019

Veřejná vyhláška [453 kB]

PÚP při uzavírce silnice III/37728 v obci Otinoves

záznam 12652

zveřejněno: 13.08.2019, 12:26:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.08.2019

Veřejná vyhláška [422 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka NN u silnice I/43 v katastrálním území Lipůvka, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

záznam 12649

zveřejněno: 12.08.2019, 14:22:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [213 kB]

PÚP při uzavírce MK Zázmolí v Doubravici n/Svit.

záznam 12648

zveřejněno: 12.08.2019, 14:08:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [110 kB]

"Usnesení o zastavení řízení o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby obchodního domu Družba v Blansku , č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu", žadatel SP Mainoffice s.r.o.

záznam 12647

zveřejněno: 12.08.2019, 14:06:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [210 kB]

Komunikace pro pěší, autobusová zastávka v průtahu obcí Vilémovice, žadatel Obec Vilémovice

záznam 12645

zveřejněno: 09.08.2019, 11:56:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.08.2019

Veřejná vyhláška [243 kB]

Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu : bytový dům v Blansku Nad Čertovkou - bytový dům A2 na pozemku p.č. 639/58 v katastrálním území Blansko, žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 12642

zveřejněno: 08.08.2019, 12:24:24 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [129 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu
Zadání Územního plánu Bukovina

záznam 12641

zveřejněno: 08.08.2019, 12:20:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.08.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Rekonstrukce místních a účelových komunikací Ostrov u Macochy - společné povolení

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky