Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 11739

zveřejněno: 25.09.2018, 12:14:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.10.2018

Veřejná vyhláška [246 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici: Lažánky - Vilémovice, uzavírka.

záznam 11737

zveřejněno: 24.09.2018, 14:14:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.10.2018

Veřejná vyhláška [497 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: STL plynovod a STL plynovodní přípojky v Blansku, ulice 9.května s názvem stavby: "Reko MS Blansko - 9.května, 11. etapa", žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 11736

zveřejněno: 24.09.2018, 14:06:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.10.2018

Veřejná vylháška [696 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: usměrnění zastávek pro BUS v městysi Černá Hora

záznam 11730

zveřejněno: 20.09.2018, 13:28:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.10.2018

Veřejná vyhláška [136 kB]

Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu Blansko - střed města (úprava a změna regulačního plánu z roku 2002)

záznam 11729

zveřejněno: 20.09.2018, 13:25:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.10.2018

Veřejná vyhláška [163 kB]

Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení terénních úprav u chaty č. ev. 56 v Blansku - Češkovicích, žadatel Marie Altrichter.

záznam 11726

zveřejněno: 18.09.2018, 13:29:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2018

Veřejná vyhláška [451 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/0432, Brněnská, Černá Hora

záznam 11725

zveřejněno: 18.09.2018, 13:26:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.10.2018

Veřejná vyhláška [290 kB]

"BLANSKO - KLEPAČOV, Lokalita "Na Příhoně", spočívající v umístění inženýrských sítí, žadatel Město Blansko

záznam 11717

zveřejněno: 14.09.2018, 12:12:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 15.10.2018

Veřejná vyhláška [213 kB]

Stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště, prodejna COOP Ráječko

záznam 11715

zveřejněno: 13.09.2018, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [230 kB]

REKO MS Blansko - Čapkova + 1, v městě Blansko

záznam 11714

zveřejněno: 13.09.2018, 12:53:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [386 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici + MK: oprava dešťových roštů v obci Lipůvka

záznam 11710

zveřejněno: 12.09.2018, 12:41:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.10.2018

Veřejná vyhláška [225 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/373 a III/373 65: oprava vodovodní sítě v městysi Křtiny

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky