Elektronická úřední deska

odbor stavební úřad

záznam 11423

zveřejněno: 25.05.2018, 12:01:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [164 kB]

Podzemní vedení kabelů elektronických komunikací - "Blansko_Pražská_obnova", žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

záznam 11422

zveřejněno: 25.05.2018, 11:58:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.06.2018

Veřejná vyhláška [513 kB]

Stanovení mísní úpravy provozu - MK Klepačov - Olomučany, úprava DZ

záznam 11420

zveřejněno: 24.05.2018, 12:50:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [490 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: REKO Blansko - Dobrovského - kanalizace + vodovod + MK

záznam 11415

zveřejněno: 22.05.2018, 13:37:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.06.2018

Veřejná vyhláška [515 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, uložení IS pro RD v Dolní Lhotě

záznam 11414

zveřejněno: 22.05.2018, 13:35:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.06.2018

Veřejná vyhláška [609 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: osazení DZ č. B 29 v obci Kuničky

záznam 11409

zveřejněno: 18.05.2018, 12:04:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [411 kB]

Stavební úpravy místní komunikace v Černé Hoře, ulice Ješetínská, žadatel Městys Černá Hora

záznam 11408

zveřejněno: 18.05.2018, 12:01:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [68 kB]

Novostavba montážní haly ve Vavřinci - Veselici v areálu společnosti MTM Tech, s.r.o., stavebník společnost MTM Tech, s.r.o., IČO 60471417, Janovská 375, 109 00 Praha

záznam 11403

zveřejněno: 17.05.2018, 12:53:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.06.2018

Veřejná vyhláška [119 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Olomučany, označených jako OI1, OI2, OI3, OI4, OI5, OI6, OI7, OI8 a OI9

záznam 11396

zveřejněno: 16.05.2018, 13:44:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.06.2018

Veřejná vyhláška [442 kB]

Stanovení přechovné úpravy provozu: rekonstrukce zastávky IDS Podlesí v městě Blansko

záznam 11385

zveřejněno: 15.05.2018, 12:29:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny Územního plánu Blansko B2017-ZÚR

záznam 11381

zveřejněno: 14.05.2018, 14:11:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2018

Veřejná vyhláška [120 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy správní budovy, vrátnice, 3x náhradní zdroj, 2x trafostanice, opěrné stěny, vnitroareálové komunikace včetně nového vjezdu do areálu, oplocení, přípojka pitné vody, přeložka rozvodu užitkové vody, dešťová, splašková a chemická kanalizace, přeložka přípojky el. energie VN, silnoproudé rozvody el. energie NN a VN, slaboproudé rozvody, venkovní osvětlení, rozvody - parovody a rozvody dusíku v areálu společnosti Synthon, s.r.o. v Blansku, Brněnská 597/32 na pozemcích st. p. 657/4, 4812, 4814, 1816, 5147, 4810, parc. č. 341/1, 340/4, 1389/10, 1389/1, 559/7, 340/8 a 551/4 v katastrálním území Blansko, žadatel společnost Synthon, s.r.o., kterou zastupuje společnost RIZNER, s.r.o.

záznam 11380

zveřejněno: 14.05.2018, 14:07:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.05.2018

Veřejná vyhláška [109 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Habrůvka, označených Ha1, Ha2, Ha3, Ha4, Ha5, Ha6, Ha7

záznam 11377

zveřejněno: 11.05.2018, 12:32:53 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.06.2018

Veřejná vyhláška [173 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V12a, V12c, na MK, město Blansko

záznam 11354

zveřejněno: 30.04.2018, 12:13:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Veřejná vyhláška [241 kB]

Stanovení místní úpravy provozu stavba sil. II/373 Jedovnice - průtah, změna č.1

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky