Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Staré Blansko - topení v dřevěné stavbě

vložil administrator » 30.03.2010, 10:00

Uživatel: Josef13 ========================================================= Dobrý den, na rohu ulic Jungmannova a Na Brankách vyrostl přes zimu "útulek" pro ty, co se jim nechce asi moc pracovat a nemají na bydlení. Nic proti nim nemám, ať mají střechu nad hlavou. Ale mám hrozně moc výhrad proti tomu, čím si tam místní osazenstvo topí. Podle čichu to vypadá na PET lahve a podobný sajrajt. Žádám město, aby v tomto něco podniklo a dohlédlo na to, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší. My, zde okolo bydlící, to musíme dýchat. Děkuji. Josef


Pavel Konečný, 01.04.2010, 11:44

Vážený pane Josefe, stavem na rohu ulic Jungmannova a Na Brankách se již zabývalo a zabývá několik odborů MěÚ Blansko včetně Městské policie Blansko. Je známo, že zde dochází nejen k porušování zákonů na úseku životního prostředí (znečišťování ovzduší, nepovolené nakládání s odpady, ale i další legislativy, např. zákona o obcích či stavebního zákona. Bohužel ukládání sankcí nepřizpůsobivým obyvatelům "útulku" nemá valný význam, jedinou možnou prevencí se jeví častější kontroly uvedené lokality ze strany Městské policie Blansko. O konečné, a doufejme, i nevratné řešení nepříznivé situace by se pak měl postarat odbor stavební úřad, který po provedeném správním řízení vydá rozhodnutí, kterým nařídí odstranění černé stavby předmětného "útulku". S pozdravem Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru ŽP MěÚ BlanskoDalší zodpovězené dotazy

Digitální signál z Olešné (20.04.2010)

Špína v ulicích (13.04.2010)

Cyklostezka - finanční náklady (09.04.2010)

Požár noclehárny na Luční ul. nebo pálení odpadu? (09.04.2010)

Protipovodňová ochrana (07.04.2010)

Stav plaveckého bazénu (01.04.2010)

Staré Blansko - topení v dřevěné stavbě (01.04.2010)

Fekálie v potoku Palava (31.03.2010)

Kontejnery na tříděný odpad (31.03.2010)

Kontejnery na odpad - proč letos jen dvakrát? (30.03.2010)

Termín zápisu dětí do MŠ v Blansku (23.03.2010)