Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Protipovodňová ochrana

vložil administrator » 07.04.2010, 10:55

Uživatel: Tonda ========================================================= Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak vypadá současná situace ohledně protipovodňové ochrany v Blansku, popř. jsou-li v plánu další práce na zlepšení odolnosti proti povodním? Proč zůstala realizace pouze proti 25leté vodě a ne pro větší povodně, jak bylo zamýšleno? Také by mě zajímalo, jak se na realizaci protipovodňových opatření podílelo město, popř. kolik ho to stálo?


Štefan, 07.04.2010, 14:49

Dobrý den, město Blansko je jednou ze součástí z celku v kterém se provádějí a provedla protipovodňová opatření na řece Svitavě. Provedené opatření ve městě Blansku - úprava řeky Svitavy - je maximální možné opatření, které je smysluplné a ekonomické. Tím chci říct, že pokud má být město Blansko ochráněno více, je nutné najít a realizovat opatření na toku v místech ještě před vtokem řeky Svitavy do intravilánu města. Některá z těchto opatření jsou vyprojektována minimálně ve formě investičního záměru, ale nejsou realizována z důvodu nemožnosti vyřízení majetkových vztahů, které Město Blansko samo o sobě nemůže jakkoliv ovlivnit. Město Blansko se na ochraně podílelo vlastními pozemky včetně legislativní a právní pomoci. V současnosti se tyto práce zaměřují a výše skutečné ceny pozemků bude teprve vyčíslena. Štefan