Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Hlučná sousedka

vložil Marcela Heroldová » 20.04.2015, 17:51

Dobrý den, mám dotaz-co můžu dělat se sousedkou, která neustále doslova řve na své děti a a já ji slyším přes zed.Jsem po 2 operacích rakoviny prsu a mám se léčit v klidu domova.


Jiří Kučera, 27.04.2015, 10:38

Dobrý den, v těchto případech je vždy nejlepším řešením vzájemná domluva sousedů. Pokud tato možná není a soustavný hluk bude pokračovat, lze se v tomto konkrétním případě mj. obrátit na městskou policii (řeší nadměrný hluk vznikající po 22. hodině) případně i na odbor sociálních věcí MěÚ Blansko – oddělení sociálně právní ochrany dětí s upozorněním, zda se nejedná ze strany sousedky o nevhoné chování vůči dětem, ohrožování jejich řádné výchovy atd. V každém případě lze využít § 81 občanského zákoníku, podle nějž má každá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména „života a důstojnosti člověka, zdraví a práva žít v zdravém životním prostředí, vážnosti, cti, soukromí a jeho projevů osobní povahy". Nadměrným hlukem je zasahováno třeba do práva na ochranu zdraví, či práva na ochranu soukromí. Podání žaloby na ochranu osobnosti na základě tohoto paragrafu je však vždy až krajním řešením a důkazní břemeno musí v takovém soudním sporu nést žalobce.