Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Je možné dohledat kontakt kde by bylo možné řešit jeho nevhodné chování domluvou?

vložil Kamil Beránek » 21.04.2015, 01:04

Setkal jsem se s T. Ř., který nabízel gay prostituci. Bohužel mne zneužil a nedodržel dohodu. Na policii ČR mi řekli, že mohu toto oznámit. Je hlášen na městském úřadě Blansko, jako papírový bezdomovec. Avšak jen těžko je mu možné prokázat podvodné jednání. Spíše zneužil důvěry. Nicméně prodával marihuanu a to policie ČR řeší. Jeho aktivity prostituce nemohou podle zákona. Již jsem na něho podal dvě trestní oznámení. Je možné dohledat kontakt kde by bylo možné řešit jeho nevhodné chování domluvou? Bydlel dlouho u své matky v Blansku, která má příjmení Ř...ová podle uvedených skutečností, přímo od výše jmenovaného T. Ř.


Jiří Kučera, 28.04.2015, 09:09

Pokud bychom měli vycházet pouze z Vámi podaných informací, mohlo by se v daném případě jednat o podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto přestupky obvykle nejprve šetří Policie České republiky ("PČR") nebo Městská policie Blansko ("MP") a po nezbytných úkonech (zejména zjištění svědků, ohledání místa činu, zajištění věcných stop apod.) je následně k dořešení oznamují Komisi k projednávání přestupků města Blansko ("KPP"). Jiným způsobem je oznámení přestupku přímo u KPP. PČR i MP jsou oprávněny méně závažné přestupky hraničící jen s "nevhodným chováním" vyřešit formou domluvy, čehož je nejvíce využíváno při šetření z jejich strany na místě. Pokud PČR nebo MP nevyřeší přestupek domluvou a oznámí jej KPP, KPP již nemůže toto oznámení přestupku vyřešit domluvou. To stejné platí, pokud je přestupek ohlášen přímo u KPP, ani v těchto případech již KPP nemůže vyřešit přestupek domluvou. K tomu, abychom Vám však mohli podat přesnou a vyčerpávající odpověď na Vaši otázku, bychom potřebovali znát více podrobností o tom, v čem přesně mělo spočívat ono "nevhodné chování", případně Vám doporučujeme se s Vaším dotazem obrátit se buď písemně nebo telefonicky přímo na KPP, tel. 516 775 187, nebo 516 775 191.