Otázky a odpovědi

Kácení stromů na Písečné

vložil Klára Kučerová » 06.05.2015, 19:48

Dnes byly na Písečné, na pozemku pod Obchodní akademií, vykáceny jak kvetoucí ovocné stromy, tak i habry a další. Fotogalerii najdete na této adrese: http://pisecna-zije.rajce.idnes.cz/kaceni Podle zjištění EIA, které se této lokality týká, měla být v této lokalitě ověřena existence biotopu zvláště chráněných druhů živočichů na předmětné lokalitě. Toto ověření bude provedeno příslušným orgánem ochrany přírody za součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Jižní Morava. Ráda bych věděla, kdo toto kácení povolil. Z jakého důvodu. A zda již bylo zmíněné posouzení provedeno. Děkuji.


Petr Rizner, 07.05.2015, 10:15

Dobrý den, dne 6.5.2015 se provedlo kácení náletových dřevin a keřů v lokalitě Písečná, které nevyžaduje povolení (konzultováno s odborem ŽP MěÚ Blansko). Ověření existence biotopu, zvláště chráněných druhů živočichů na předmětné lokalitě, bylo dle našich informací provedeno. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.