Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Udělování výjimek z vyhlášky č. 4/2013 Města Blanska pro Obůrku

vložil Pavel Wetter » 09.06.2015, 17:22

Dobrý den, prosím tímto o informaci, na kterou zodpovědnou osobu na Městě Blansku se obracet ve věci udělování výjimek z vyhlášky č. 4/2013 Města Blanska pro výletiště Obůrka – 5.6.2015 znovu na dotčeném místě začala sezóna venkovních zábav a opětovně je míra hluku z těchto akcí nepřiměřená, obzvláště když se k tomu přidá tropické počasí nejen přes den ale i v noci a nejen obyvatelé Češkovic musí spát při zabedněných oknech (slovo spánek je v tomto případě značně nadnesené, neboť i přes zavřené okna a stažené předokenní rolety má člověk díky intenzitě hluku pocit, že leží div ne na tanečním parketu výletiště..). Když si k tomu přidáte, že oproti loňsku je povolená doba ne do 02:00, ale až do tří, že Blanenská policie s tím nic nezmůže (protože je akce povolena, můžou maximálně požádat o ztišení), že pan Fiala není jediný, kdo si o vyjímky na výletišti žádá (což ve finále dle zkušeností z praxe předchozích let obnáší venkovní akci bez pár vyjímek v sezoně červen – září opravdu každý víkend – která městská část má takovouhle frekvenci?), a krom Občanské aktivity Obůrka se na názor Rada města při udělování vyjímek nikoho neptá (co na tom, že Lesní město v Češkovicích je doslova jen pár metrů od výletiště), znovu se dostáváme k tomu, co se řeší už několik let nazad a pořád neúspěšně – kdy Město Blansko konečně najde kompromis jak pro provozovatele akcí na výletišti tak pro občany města Blanska bydlící v přilehlých zónách výletiště....


Petra Skotáková, 23.06.2015, 11:24

Dobrý den, agendu veřejných produkcí má na starost odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Garantem odboru je pan 1. místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha. Výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko uděluje Rada města Blansko na základě zvážení žádosti žadatelů. O výjimky na předmětném výletišti na Obůrce si žádá samozřejmě nájemce areálu, který má areál pronajatý právě za účelem jeho využívání k pořádání veřejných produkcí a společenských akcí, ojediněle pak také spolupracující subjekty – např. SDH Obůrka, nebo MS Punkva. V loňském roce bylo za celé období červen – září na výletišti povoleno po 22:00 hodině pouze 7 akcí. Je úhlem pohledu, zda již tento fakt není sám o sobě kompromisním řešením a zda je to akcí hodně nebo málo, zvláště vezmeme-li v úvahu, že předmětný prostor je v podstatě jediným obdobným svého druhu na území města určeným primárně pro účely venkovních hudebních produkcí a že v případě období měsíců červen – září, tedy 4 měsíců, se na výletišti konalo 7 akcí o 7 víkendech ze 17 možných (resp. ze 17 pátku a 17 sobot). Srovnatelná frekvence veřejných produkcí probíhá tradičně např. v Horní Lhotě. Každý pořadatel akce zodpovídá za to vytvořit podmínky k zajištění veřejného pořádku, zejména pak dodržení limitu hluku pro noční dobu. Pracovníci odborů Městského úřadu Blansko ani strážníci Městské policie nejsou kompetentní k tomu měřit míru hluku a porovnávat ji s povolenými limity hluku. K tomuto je oprávněna pouze Krajská hygienická stanice. Má-li občan podezření na nedodržování stanovených limitů, může si na své náklady zajistit kontrolní měření KHS k prokázání porušování předpisů pořadatelem. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovyDalší zodpovězené dotazy

Přechod na Podlesí (09.07.2015)

Mongolské zpěvy (08.07.2015)

Křižovatka (08.07.2015)

Kropení komunikací (07.07.2015)

Parkoviště Kaufland (03.07.2015)

Psi na Palavě – 3 (03.07.2015)

Nerovná Poříčí 2 (03.07.2015)

Vodorovné značení na parkovišti u točny na Severu 2 (03.07.2015)

Přechod Podlesí (02.07.2015)

Značka začátku obce v Češkovicích (02.07.2015)

Psi na Palavě – 2 (01.07.2015)

Psi na Palavě (01.07.2015)

nepořádek v zámeckém parku (30.06.2015)

Oprava cesty z Písčné k Vlčkově zmole (30.06.2015)

Dukla – návaznost na podzámčí (30.06.2015)

Dětské hřiště na přehradě (30.06.2015)

Úklid pěších zón a celkový ruční úklid na sídlištích (30.06.2015)

Zarůstající úvozová cesta na Hluchov (30.06.2015)

Obrubníky kolem silnice proti velké vodě (29.06.2015)

Přechod na Podlesí (29.06.2015)

Ohňostroje v Blansku (29.06.2015)

Planá třešeň (24.06.2015)

Zvony na dřevěném kostelíku (24.06.2015)

Odstavený vrak auta – hodinový manžel (23.06.2015)

Udělování výjimek z vyhlášky č. 4/2013 Města Blanska pro Obůrku (23.06.2015)

Stav okolo objektu na parcela 4744 (22.06.2015)

Stav vozovky v ulici Tovární (22.06.2015)

Počet přijatých dětí do školek (22.06.2015)

Chybějící odpadkové koše (19.06.2015)

Blanenský dopravní horor (18.06.2015)

Doprava na ul. Svitavské a u vlakové zastávky (17.06.2015)

Parkování na trávě na ulici Masarykově (17.06.2015)

Doprava na ul. Svitavské a u vlakové zastávky (17.06.2015)

Nerovná poříčí (17.06.2015)

Zámecký park a pořádek (17.06.2015)

Nové chodníky v Lažánkách (16.06.2015)

Opět vlakový přejezd ve městě (16.06.2015)

Dva pruhy před žel. přejezdem (16.06.2015)

Nové řazení osobních automobilů před železniční zastávkou na ulici Rožmitálově. (16.06.2015)

Průjezd kolem radnice při konání svateb (16.06.2015)

Počet 1. tříd v ZŠ Erbenově (15.06.2015)

Nepořádek a úklid ve městě (08.06.2015)

Dukla, pan Rizner a zastupitelé města (08.06.2015)

Sraz škodovek (08.06.2015)

Proč je město proti ZUŠ? (04.06.2015)

Dřevodílna a hluk z ní na Zborovcích (04.06.2015)

Růže v parku u ZŠ Erbenova (03.06.2015)

Nefunkční wifi připojení na náměstí Republiky (03.06.2015)