Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Psí akce na Písečné

vložil Kamil S » 09.06.2016, 12:03

Nejsem konfliktní člověk,ale štěkání si na Písečné užíváme v dosti hojné míře,možná chce město dát obyvatelům pocit pravého venková,mimo vůně hnoje ještě štěkot psů? V neděli 5.6.2016 se konala na cvičišti psů u nás pod bytovkami pravá česká voříškiáda. Komu můžeme poděkovat za krásně proštěkanou neděli,zase o něco více hovínek?Kdo schvaluje takové akce? Písečná je psím rájem, po kterém málokterý obyvatel toužil, dvě cvičiště a psí hřiště nedávají moc prostoru na vycházky jak seniorům tak malým dětem.Pobíhající psi kterým se musíte vyhýbat, neustále koukat pod nohy protože hovínka se neuklízí a ještě čelit vulgarismům od majitelů psů když je upozorníte ať si psa přivolají,protože se bojím o své děti.Začínáme závidět obyvatelům z jiných částí Blanska. Trocha historie s otázek a odpovědí: Citace odpovědi ze dne 26.1.2016 od pana Marka Štefana "Ono to připomíná pořekadlo "voják se stará, voják má". Není pravdou že by se občané nestarali, ale asi málokdo mohl něco připomínkovat když záměr o výpůjčce byl na úřední desce pouhých 7dní. Feneček se staral? Jak se mohl starat o něco co neměl? Možná se staral dopředu protože věděl že mít bude? Kdo z té "velké členské základny" zatahal za nitky se určitě nedovíme. Já sám za svoji rodinu a ostatní nespokojené občany Písečné vím, že příště budu volit jinak a snad se za 8 roků dočkáme hezkého parku pro děti a seniory, třeba s jiným zastupitelstvem.


Petr Rizner, 14.07.2016, 13:46

Dobrý den, k Vašim položeným otázkám, začnu citací z platné vyhlášky města: V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě lze na veřejných prostranstvích vodit psy a jiná chovaná zvířata pouze na vodítku nebo přenášet k tomu uzpůsobeném zavazadle nebo přepravním boxu, které nemůže svévolně opustit. Vodítko musí umožňovat ovládání psa a jiných chovaných zvířat tak, aby byl znemožněn útok či jiné obtěžování ze strany psa a jiných chovaných zvířat vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. A samozřejmě platí to, že v případě znečištění veřejného prostranství, je majitel případně doprovázející osoba povinna uklidit. Dohlížení nad dodržováním vyhlášky má v popisu práce MP Blansko, která ale nemůže být současně na několika místech. Co se týká případných akcí na pronajatých pozemcích ze strany města (cvičiště), tak pokud se konají v souladu s ustanovením smlouvy, tak ze strany města nelze přijmout žádná represivní opatření. Najít kompromis mezi chovateli psů a nechovateli není vůbec jednoduché a je otázkou, zda je to vůbec možné. Potřeby obou skupin jsou natolik rozdílné, že v konečném důsledku to vždy bude kompromis. Ten by měl být vyvážený tak, aby co nejvíce vyhovoval oběma stranám. V současné době je připravována nová vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko. Tato vyhláška má za cíl vytvořit podmínky pro vzájemnou koexistenci obou skupin obyvatel. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


Marek Štefan, 18.07.2016, 09:13

Dobrý den, rád bych reagoval na dezinformaci uvedenou v dotazu, cituji: ".....asi málokdo mohl něco připomínkovat když záměr o výpůjčce byl na úřední desce pouhých 7dní ..." Záměr města dát část pozemku, která je předmětem výpůjčky dle výše uvedené smlouvy o výpůjčce do výpůjčky, byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce města Blansko od 11.06.2014 do 27.06.2014. V této zákonné lhůtě na zveřejnění záměru jsme neobdrželi ze strany veřejnosti žádné další připomínky či námitky. Bližší informace zde: https://www.blansko.cz/otazky/detail/2732Další zodpovězené dotazy

Hluk a smrad z pracovních strojů na Klepačově (04.08.2016)

Cesta ke garážím u Sýpky (04.08.2016)

Opravy po výstavbě na Klepačově (04.08.2016)

Silnice Klepačov (04.08.2016)

Autobusové nádraží v Blansku – nová podoba (02.08.2016)

Podnikání v autodopravě a parkování vozidel (01.08.2016)

Oprava vodovodu Klepačov (27.07.2016)

Komu patří mlýn? (27.07.2016)

Údržba cesty mezi Kauflandem a Metrou (27.07.2016)

Chodník na nám. Republiky (27.07.2016)

Týrání zvířat (27.07.2016)

Oprava ulice Těchovská (22.07.2016)

Rekonstrukce ul. Těchovská (22.07.2016)

Špatný stav rampy kolem domu na nám. Svobody (21.07.2016)

Oprava horní části ulice Těchovská (21.07.2016)

Výstavba workoutového hřiště (20.07.2016)

Přechod na Podlesí (20.07.2016)

Okruh kolem baseballového stadionu (19.07.2016)

Dočasné dopravní značení na Podlesí 0.2 (19.07.2016)

Dotaz na obchodní centrum místo skleníků 1/2 (18.07.2016)

Dotaz na obchodní centrum místo skleníků 2/2 (18.07.2016)

Psí akce na Písečné (18.07.2016)

Věčně štěkající pes od místního alkoholika (18.07.2016)

Pokuta pro majtela za psa (14.07.2016)

Psí akce na Písečné (14.07.2016)

Jak řešíte Blanenský přejezd? Neřešíte! (14.07.2016)

Sečení trávy (13.07.2016)

Rušení nočního klidu a činnost MP Blansko (12.07.2016)

Oprava ulice Těchovské (12.07.2016)

Práce na ul. Těchovské (12.07.2016)

Celková rekonstrukce ul. Zborovecké (12.07.2016)

Nový chodník na Absolonově 17 po opravě plynu (12.07.2016)

Chodník na Palavě (12.07.2016)

Návštěvy jubilantů (12.07.2016)

Ohňostroje, petardy v Blansku 2 (11.07.2016)

Hudební produkce na Gizele (11.07.2016)

Přesunutí autobusové čekárny na ulici Svitavské (11.07.2016)

Oprava chodníku Mánesova Blansko (07.07.2016)

Odpovídající osoby (07.07.2016)

Výstavba dalších domů v lokalitě Luhy (04.07.2016)

Dočasné dopravní značení na Podlesí (04.07.2016)

Chov dobytka za sídlištěm Písečná (04.07.2016)

Vrakoviště na ul. Mlýnské (30.06.2016)

Ohňostroje, petardy v Blansku (29.06.2016)

Termín pro sběr většího odpadu (29.06.2016)