Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Vraky vozidel na Písečné

vložil Libor Nečas » 28.08.2016, 06:25

Dobrý den, chtěl bych se zeptat v jakém stavu musí být vozidlo aby z něj byl vrak a bylo odtaženo. Konkrétně na Jasanové u nábytku a Na Pískách se již několik let nachází vozidla bez značek, silně zkorodovaná a s prázdnými koly a nejen brání lidem v parkování, ale i hyzdí ještě více toto sídliště. Děkuji za odpověď.


Martin Lepka, 30.08.2016, 14:11

Dobrý den, právní úprava odstranění vraku z komunikace je upravena v § 19 a § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. ledna 2016 je účinná novela tohoto zákona, která definuje vrak jako "silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla". Výklad tohoto ustanovení je takový, že vrakem je vozidlo, které má určité objektivní kvalifikované závady v technickém stavu, přičemž úmysl vlastníka s vozidlem určitým způsobem nakládat zde nehraje roli. Technické závady, které z vozidla činí vrak, musí být zjevné, seznatelné pouhou prohlídkou vozidla na místě, musí se týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla (zejména motoru a karoserie). Nerozhoduje tedy, zda má nebo nemá vozidlo registrační značku, platnou prohlídku STK, apod. Samotný úkon odstranění vraku pak probíhá tak, že silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí vlastník komunikace předání vraku na náklady provozovatele vozidla provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Strážníci MP Blansko teritorium města průběžně kontrolují a vyhodnocují případná podezření na umístění vraku vozidla na komunikaci. Ve svém dotazu uvádíte, že vozidla tam stojí několik let, ale bez dalšího upřesnění. Pakliže tomu tak je, zcela jistě byla tato vozidla tímto směrem prověřovaná s výsledkem, že se nejedná o vrak. Nicméně celou lokalitu znovu prověříme, zda nenastaly nějaké nové skutečnosti. Ing. Martin Lepka, ředitel MP BlanskoDalší zodpovězené dotazy

Přestavba autobusového nádraží a pokračování cyklostezky k vlakovému nádraží (19.09.2016)

Podlesí – dětské hřiště (16.09.2016)

Nedovolené parkování na Severu (16.09.2016)

Postřik – praktický postup pro příště (16.09.2016)

Přechod pro chodce Poříčí (16.09.2016)

Dětské hřiště v Lažánkách (14.09.2016)

Přechod pro chodce – Podlesí podruhé (14.09.2016)

Oprava silnice, přechod pro chodce-Podlesí (14.09.2016)

Oprava chodníků ul. Havlíčkova Blansko (14.09.2016)

Rezervace parkovacího místa (14.09.2016)

Oprava vozovky Sloupečník 1 (14.09.2016)

Smysl Otázek a odpovědí – návaznost na dotazy o postřiku na Zborovcích (13.09.2016)

Právní režim veřejného parkoviště na soukromém pozemku (13.09.2016)

Má město licenci s OSA? (09.09.2016)

A opět ta stezka pro chodce kolem ZŠ Salmovy (08.09.2016)

Úprava poškozených trávníků na sídlišti Sever (07.09.2016)

Klepačov – opěrná zeď (07.09.2016)

Přechod u Golema a kosení trávy kolem Svitavy (01.09.2016)

Vraky vozidel na Písečné (30.08.2016)

Ceny plakátovacích ploch navýšeny o téměř 40 % (30.08.2016)

Cyklisté na chodnících (25.08.2016)

Cesta kolem zahrádek Ve Žlíbkách (25.08.2016)

Hřiště Podlesí (25.08.2016)

Hřiště na Podlesí (25.08.2016)

Postřik chodníků – upřesnění (24.08.2016)

Reakce na postřik trávy Zborovce (24.08.2016)

Cesta u Kauflandu podruhé (24.08.2016)

Silnice na Klepačov – technologická přestávka (19.08.2016)

Ošetření stromů na Seifertově ulici a náhradní výsadba (17.08.2016)

Vchod do nemocnice z nového parkoviště (17.08.2016)

Otázky a odpovědi (17.08.2016)

Otázky a odpovědi (17.08.2016)

Žloutenka v Blansku? (15.08.2016)

Sportovní ostrov – koš (11.08.2016)

Kdy bude dokončena Těchovská? (11.08.2016)

Nekvalitní nový chodník na Zborovce (10.08.2016)

Ochrana fauny (10.08.2016)

Oprava plynovodu Mahenova ~ Masarykova (10.08.2016)

Bikepark na Hořicích (10.08.2016)