Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Prostor po Dukle

vložil Zdenka Watzingerová » 22.06.2017, 13:14

Od doby,kdy město nepřevzalo zrekonstruované prostory po hotelu Dukla, se vůbec nic neděje..žádný pohyb po staveništi,žádná vize dokončení a zpřístupnění veřejnosti..Jak to tedy vlastně je?


Marek Štefan, 14.07.2017, 09:25

Vážení tazatelé a občané města Blanska,

vzhledem k množícím se dotazům na téma dokončení stavby v prostoru po bývalém hotelu Dukla, na termíny, cenu stavby, případné uplatnění sankcí apod. podáváme toto vysvětlení.

Město Blansko usiluje o dokončení celé stavby tak, aby byl dodržen její plánovaný vzhled a kvalita provedení odpovídala zadáním obsaženým v projektu vypsaném k veřejné zakázce na zhotovitele této stavby.  V uplynulých týdnech ale probíhala intenzivní jednání o vyřešení některých sporných bodů, které nastaly ve vztahu Města Blansko a zhotovitele. V současné době již zhotovitel přislíbil obnovení stavebních prací od poloviny 28. týdne tohoto roku tak, aby celá stavba byla hotova do konce září 2017. Pokud by snad zhotovitel tento svůj příslib nedodržel, bude muset Město Blansko zvolit jiný postup směřující i tak k úspěšnému dokončení stavby.

Odpovědi na otázky kolik bude stavba v celkovém součtu stát, jestli město uplatní vůči zhotoviteli nějaké smluvní sankce atd., budou v konečném důsledku velmi odvislé právě od přístupu zhotovitele k dokončení stavby. Definitivní rozhodnutí v těchto otázkách bude samozřejmě příslušet Zastupitelstvu města Blanska.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru
odbor investičního a územního rozvoje, kancelář č. 56, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
stefan@blansko.cz | 516775137 | 775888967