Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Prostranství po hotelu Dukla

vložil Karel Veselý » 13.07.2017, 09:31

Co je obsahem „Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/KOM/DS na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla“ schváleného Radou města Blanska dne 6.6.2017 a co je přesně obsahem dokumentu „Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/KOM/DS na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla týkající se termínu ukončení díla“ schváleného Radou města Blanska dne 27.6.2017? Na kdy je stanoven termín předání prostoru do užívání veřejnosti?


Marek Štefan, 13.07.2017, 10:39

Vážený pane Veselý,

předmětem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo je potvrzení, že plnění dle této smlouvy není prováděno pro ekonomickou činnost města. Dodatek  schválený radou 27.06.2017 pak konstatuje dokončení díla do 30.09.2017.

Podrobnosti ohledně problematiky termínu předání revitalizované plochy po hotelu Dukla do užívání veřejnosti řeší blíže předchozí odpověď na téma Dukly ze dne 14. 7. 2017. Její text najdete zde: https://www.blansko.cz/otazky/detail/3216#obsah

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru
odbor investičního a územního rozvoje, kancelář č. 56, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
stefan@blansko.cz | 516775137 | 775888967