Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Opakované rušení nočního klidu- PROBE

vložil Radek Kolmačka » 15.07.2017, 19:27

Dobrý den, rok se s rokem sešel a opět se nám otevřela zahrádka u Probe na Písečné. Nikdy jsem nebyl v džungli, ale myslím si že ty zvuky které tady musíme každý rok v noci poslouchat se ani tam nevyskytují!!!! Manželka, která rano vstáva do práce to už nemohla vydržet a  zavolala Městskou policii- tímto chci strážníkům poděkovat, že situaci přijeli rychle řešit Kolikrát se ale tato otázka ještě bude řešit? Nejde provozovateli udělit takovou pokutu, že si své návštěvníky KONEČNĚ sám spacifikuje


Jiří Kučera, 20.07.2017, 11:24

Vážený pane Kolmačko,

v městě Blansko není provozní doba restauračních zahrádek nijak regulována. Záleží jen na provozovateli, po jakou dobu bude zahrádka otevřena. Samozřejmě je s tímto provozem spojena určitá míra hluku. Zásadní otázkou pak je, zda tento hluk přesahuje obvyklou míru hluku z běžného provozu. Toto se musí posuzovat vždy případ od případu. Žádnou právní normou nejsou stanoveny konkrétní činnosti, které by byly v těchto provozovnách v době nočního klidu (22.00 – 06.00) zakázány a není ani stanovena hladina hluku pro potřeby posouzení rušení nočního klidu. V praxi tedy musí přivolaní strážníci nebo policisté subjektivně posoudit, zda existuje podezření na rušení nočního klidu, a na místě věc vyřešit nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu (Komisi pro projednávání přestupků MěÚ Blansko). Za přestupek rušení nočního klidu ze strany hostů zahrádek ale není možné postihnout provozovatele, vždy pouze osobu, která toto protiprávní jednání zavinila, tedy konkrétního hosta. Samozřejmě strážníci MP Blansko při těchto výjezdech apelují i na personál podniků, aby se co nejvíce vyvaroval rušících projevů a svoje hosty v tomto smyslu usměrňoval. Většinou se tak i děje. Za současného právního stavu je tedy jediným řešením přivolat na místo strážníky městské policie (nebo policisty Policie ČR), kteří budou jednat podle výše uvedeného postupu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483