Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Neudržované plochy zeleně Na Řadech, Divišova

vložil Antonín Toman » 15.09.2017, 09:39

Dobrý den, proč nikdo neudržuje původně travnaté plochy v sousedství křižovatky ulic Na Řadech a Divišova ?


Martin Sklář, 15.09.2017, 11:11

Vážený pane Tomane,

Vámi uvedená travnatá plocha se skládá ze dvou pozemků, a to z parcely č. 1363/13 – majitel Město Blansko a z parcely č. 1015/47 – majitel Česká republika, kde s tímto pozemkem hospodaří Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Co se týká údržby travnatých ploch, tak Město Blansko může udržovat pouze pozemky, které vlastní. Město nyní svůj pozemek parcela č. 1363/13 neudržuje, a to z důvodu, že pozemek je v současné době na základě smlouvy předán firmě, která na něm v rámci rekonstrukce plynovodů prováděla výkopy a současně jej používá jako dočasnou skládku pro materiál. Po jeho zapravení a vrácení zpět městu v souladu se smlouvou, na něm bude samozřejmě opět probíhat pravidelná údržba zeleně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |