Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Větve břízy nad chodníkem 2

vložil Dorazil » 22.09.2017, 19:15

Martin Sklář, 11.08.2017, 12:13 Vážený pane Dorazile, sjednání nápravy bude provedeno v součinnosti s Městskou policií Blansko. Nevím jaké sjednání nápravy provedeno v součinnosti s Městskou policií Blansko.Do dnešního dne se nic nestalo. Můžete zdělit nějaký bližší termín.a dělá se vté věci něco? Děkuji


Martin Sklář, 26.09.2017, 15:01

Vážený pane Dorazile,

předmětná bříza bělokorá není v majetku města Blanska, neboť se nachází na soukromém pozemku. Tak jak již Vám bylo sděleno v srpnu 2017, v součinnosti s Městskou policií Blansko za využití zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, musí být nejprve vyrozuměn vlastník, aby zajistil nápravu v dané věci. Vlastník byl vyrozuměn v srpnu 2017, slíbil nápravu, kterou však neučinil, a tak po 30-ti dnech mohlo město Blansko odstranit části stromu bránící průchodu chodců na ulici B. Němcové. Prasklá část stromu a větve byly dne 26. září 2017 Technickými službami města Blanska odstraněny.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |