Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Je dobré prezentovat konzumaci alkoholu?

vložil Josef Merta » 31.10.2017, 12:58

Dobrý den Pokud si je Město Blansko vědomo problémů, které konzumace alkoholu ve společnosti působi a snaží se jim aktivně předcházet tak proč jsou ve veřejném prostory neustále prezentovány akce které s jeho konzumaci přímo souvisí, dokonce jsou např v tuto dobu obyvatelé města neustále povzbuzováni k jeho konzumaci – viz plná média sloganů typu “ochutnejte víno s Martinem ...ap” Uvědomují si zodpovědní že tím budují kladný vztah k alkoholu u mládeže? Že alkohol je něco co k životu patři ?


Jiří Crha, 16.11.2017, 07:28

Vážený pane Merto,

obsah Vámi položeného dotazu rozhodně není tak jednoduchý problém, jak je v otázce prezentován. Nejen jako veřejní činitelé, ale ani jako soukromé osoby přeci nechceme konzumaci alkoholu ve společnosti propagovat. Nemyslíme si však, že by se mělo striktně zakázat konání společenských akcí, jejichž součástí je možnost konzumace alkoholu, pokud je konzumován osobami plnoletými a pro ně v přiměřeném množství. Je na zodpovědnosti prodejců alkoholu, aby při jeho výdeji a prodeji postupovali v souladu s platnou legislativou, aby zákonní zástupci nezletilých osob tyto vedli výchovou v rodinném kruhu k řádnému životu. Jsme přesvědčeni o tom, že každý plnoletý občan by měl mít právo sám se rozhodnout, zda a v jaké míře alkohol konzumovat, a také o tom, že na výchovu dětí a mladistvých má mít přirozeně největší vliv rodina a škola.
V reakci na v textu konkrétně zmiňovanou akci "Na víno s Martinem" pořádanou městem dne 11.11.2017 v zámeckém parku musím naopak konstatovat, že na rozdíl od jiných pořadatelů obdobných akcí nejen v našem regionu jsme speciálně pro děti objednali alternativní program v zámku Blansko, kde pro ně byla na základě požadavku města připravena řada zajímavých a vzdělávacích aktivit, právě za účelem toho, aby nemusely s rodiči trávit odpoledne na vinařské akci. Rovněž veškerá degustace byla přísně hlídána, neboť případným neplnoletým účastníkům akce, kteří se v areálu zámeckého parku pohybovali, nebylo umožněno zakoupit si degustační žetony.
Jsem přesvědčen o tom, že při přípravě sobotní akce "Na víno s Martinem" jsme postupovali nanejvýš obezřetně. Skladba i program celé akce byl koncipován tak, aby v žádném případě neměla negativní dopad na mladistvé, ale aby naopak byla dána svobodná možnost účasti na jedné z největších společenských akcí roku v našem městě všem zájemcům o strávení příjemného sobotního odpoledne přímo v centru města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Jiří Crha, 1. místostarosta
oddělení sekretariát starosty, kancelář č. 27, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
crha@blansko.cz | 516775181 |