Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Doprava přes Těchov podruhé

vložil Aleš Ondroušek » 18.01.2018, 07:43

Dobrý den, především chci poděkovat za aktivní přístup k problematice dopravy přes Těchov radnici a konkrétně paní Ing. Hromádkové. Proběhlo šetření na místě, problematikou se zabývala komise pro dopravu. K jejím doporučením mám dvě připomínky: 1) Kamera s radarem nemusí být stále v provozu. Udělených pokut by nebylo tolik, aby to příliš zaměstnávalo administrativu. 2) Kruhový objezd v Rájci je zprovozněn. Dotaz: Bylo by možné zde zveřejnit doporučení komise pro dopravu týkající se Těchova?


Martin Sklář, 23.01.2018, 08:23

Vážený pane Ondroušku,

děkujeme za poděkování. Co se týká zveřejnění zápisu dopravní komise, vzhledem k velikosti není možné tento ucelený soubor zveřejnit. Vám byl zaslán e-mailem, kde je řešena i problematika navádění dopravy směrem na Rájec – "navádění řidičů pomocí směrových tabulí je možné až po ukončení opravy mostu v Rájci a dále souhlasného stanoviska SUS JmK". Vámi zmiňovaný radar s kamerou, který jste požadoval, je zatím v řešení, neboť nemá všechny kladná stanoviska od dotčených orgánů.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |