Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Odstranění železných konstrukcí z pozemku města

vložil M.M. » 29.01.2018, 16:06

Dobrý den, na pozemku města parc. č. 772/8 před rodinným domem 810/44 leží již několik let několikametrové železné konstrukce. Nezasahují do silnice ani přímo do chodníku, ale do nově zbudované příjezdové cesty, která je součástí městského chodníku, již ano. Pro děti, které jdou ze školy, to může být velmi nebezpečné. Bude město jednat s majitelem o odstranění? Pokud ne, je možné tedy takto používat pozemek města zdarma k soukromým účelům? Děkuji za odpověď a hlavně za vyřízení této záležitosti.


Martin Sklář, 01.02.2018, 15:17

Vážená tazatelko,

na základě podnětu občana na začátku listopadu 2017 a dále i stavby, která prováděla opravu chodníku na ul. Havlíčkova v Blansku, bylo provedeno Odborem komunální údržby Městského úřadu Blansko místní šetření dne 09.11.2017 u domu č. p. 810/44 za účelem zjištění stavu ve věci neoprávněného uložení stavebního materiálu – železné traverzy – na pozemku města. Majitel uvedených předmětů byl vyzván k neprodlenému odstranění železných traverzí z pozemku města, a to nejpozději do 30. listopadu 2017. Na základě této skutečnosti majitel požádal město o zábor pozemku města na umístění traverz z důvodu rekonstrukce rodinného domu, a k tomu byla uzavřena dohoda č. SMBK-43195/2017/INV ze dne 18. 12. 2017. Na základě této dohody může mít na pozemku p. č. 772/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko umístěny  cca 12 m dlouhé ocelové traverzy, a to do 15. května 2018. Součástí dohody mezi majitelem a městem je i skutečnost, že majitel plně odpovídá za složený materiál a jeho zabezpečení tak, aby byla dodržena bezpečnost kolem jdoucích osob popř. vozidel na komunikaci.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |