Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Pravidla pro provoz na cyklostezkách

vložil Ing. Antonín Jančík » 30.03.2018, 19:24

Mohl by MěÚ zajistit vypracování stručných pravidel pro provoz na cyklostezkách a zveřejnit je např. ve Zpravodaji? Běžně se stává že maminky s kočárky zabírají celou šířku cyklostezky a nevšímají si svých běhajících dětí, psi kromě znečišťování nejen okolních travnatých porostů, ale i cyklostezek zde volně pobíhají, někdo chodí vlevo, někdo vpravo atd. Děkuji.


Martin Sklář, 12.04.2018, 07:27

Vážený pane Jančíku,

na základě Vašeho podnětu budou pravidla chůze a jízdy na cyklostezkách, které vypracovala Městská policie na základě platné legislativy, uveřejněny ve Zpravodaji města Blanska.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, Vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |