Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Pozemky pro rodinné domy

vložil M. K » 05.04.2018, 17:02

Dobrý den, počítá územní plán s další výstavbou rodinných domů v Blansku? Zajímá mě přímo lokalita na Zborovcích za Rulíškem a na Písečné za penzionem. A pokud tomu tak není, zajímalo by mě proč pro to zastupitelstvo něco nedělá.


Jiří Kouřil, 10.04.2018, 10:07

Vážená tazatelko/Vážený tazateli,

v územním plánu Blansko je zařazeno dostatečné množství zastavitelných ploch, míra jejich využití je však v některých částech města stále minimální. V lokalitě Zborovec došlo, po výstavbě infrastruktury pro záměr Březinky - s významnou podporou města Blansko, k rozšíření možnosti obytné výstavby i v částech původně rekreačního území. Sekundární skelet území, jehož rozšíření je v územním plánu naznačeno, si však již musí zajistit stavebníci sami. Je přitom faktem, že ani v lokalitě Březinky nedošlo k tak masivní výstavbě, jak bylo původně tvrzeno a velká část pozemků je stále nevyužitá. Proto zatím není rozšiřování zastavitelných ploch do nezastavěného území reálné.

V plochách nad sídlištěm Písečná je využití ploch podmíněno rozšířením veřejné dopravní a technické infrastruktury, o kterém se zatím neuvažuje. Privátní subjekty zřejmě žádný ucelený projekt nepřipravují a město Blansko se má aktuálně podílet na zainvestování zastavitelných ploch v jiné části území. Na západním okraji Klepačova.

V případě dalších dotazů na téma investičních záměrů města Blansko můžete kontaktovat vedoucího odboru INV, který v dané problematice město Blansko zastupuje.

Ing. arch. Jiří Kouřil, vedoucí oddělení
odbor stavební úřad, kancelář č. 309, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kouril@blansko.cz | 516775710 |