Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Otřesný stav hlavní silnice v Dolní Lhotě podruhé

vložil Daja Nečasová » 09.04.2018, 18:30

Dobrý den, zrovna jsem slyšela hlášení místního rozhlasu, kde bylo sděleno, že kvůli zvýšené prašnošti bude firma Kalcit provádět po domluvě s s Technickými službami častější kropení silnice na ulici Nová a dále k lomu. Zajímalo by mě, proč také nekropí hlavní silnici, když poslední dobou prakticky každodenně jezdí ze spešovského lomu do dolnolhotského jedno nákladní auto za druhým? A opravy děr po zimě, které mi na tomto fóru byly přislíbeny, také nejsou hotovy, ani úklid po zimě.


Martin Sklář, 12.04.2018, 07:21

Dobrý den paní Nečasová,

zabezpečení úklidu komunikace /čištění, kropení atp./ na ul. Nová, tak jak uvádíte, je smluvní vztah mezi f. Kalcit a Technickými službami, s.r.o. Do smluvního vztahu mezi dvěma nezávislými ekonomickými subjekty nemůže město Blansko nikterak vstupovat. Co se týká silnice – opět Vám uvádím, že se jedná o  silnici III/37435 ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK). Váš podnět jsme proto  předali na SÚS JmK.  Na údržbu silnice Vám již bylo odpovězeno v otázkách viz. https://www.blansko.cz/otazky/detail/3366 V otázkách Vám nikdo neslíbil opravu, pouze bylo konstatováno, že silnice není v majetku města, ale Jihomoravského kraje, a proto zde nemůže vynakládat město Blansko finanční prostředky z veřejného rozpočtu na údržbu silnice. Všechny Vaše podněty, byly proto předány správci komunikace tj. SÚS JmK k dalšímu řešení.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |