Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Cyklisté na Svitavské 2

vložil Attila » 27.10.2018, 15:08

Cyklisté na Svitavské jsou opravdu problém – to že ho zástupci města nevidí (nechtějí vidět) neznamená, že neexistuje. I hasiči k zásahu jedou po Masarykové, aby se vyhnuli možné zácpě. A další související dotaz – již dříve zde byl řešen problém s cyklisty na Poříčí. Byl zmíněn §57 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb. Ten v Blansku neplatí? Na silnici na začátku cyklostezky také byla značka zákaz vjezdu cyklistům, ta však zmizela (byla odstraněna nebo ukradena?). Proč už zde zákaz neplatí?


Martin Lepka, 05.11.2018, 15:17

Vážený tazateli,

ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, uvádí:„Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“

V praxi se tato povinnost aplikuje v případě, že je souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty (dopravní značka  C 8a, C 9a, C 10a) nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty.

Žádný právní předpis neupravuje, jak daleko od dopravní komunikace musí být stezka pro cyklisty, aby byla ještě chápána jako souběžně vedená komunikace. Vychází se z faktického stavu věci. Pro posouzení je směrodatné, zda je stezka pro cyklisty, kteří by jinak využili vozovku pozemní komunikace v daném směru jízdy, v terénu viditelná a rozpoznatelná, vychází se tedy ze stavebního uspořádání, systému informativního dopravního značení, které navádí cyklisty na stezku, a podobně.  Každý případ je tak nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.

Cyklostezku kolem řeky Svitavy v tomto smyslu výkladu nelze považovat za souběžnou se silnicí č. II/374 (ul. Svitavská), tudíž nelze ani aplikovat citované ust. § 57/1.

Co se týká ulice Poříčí, tak pokud je nám známo, bylo zde instalováno přechodné dopravní značení  "Zákaz vjezdu jízdních kol" (B 8)  v době objízdných tras v souvislosti s dlouhodobými silničními uzavírkami v Rájci-Jestřebí, které již byly ukončeny. Na ulici Poříčí je zatím zbudována pouze krátká část souběžné stezky pro chodce a cyklisty s napojením na silnici č. II/374, z hlediska bezpečnosti  dosti problematickým (zejména ve směru od Rájce-Jestřebí). Zbylou většinovou část ulice Poříčí projíždí cyklisté po uvedené silnici druhé třídy. Zákon sice zase neříká, jak dlouhý musí být úsek stezky, aby se dala aplikovat povinnost podle § 57/1 silničního zákona, ale s přihlédnutím k těmto okolnostem a místním poměrům je toto minimálně sporné.

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie, Sadová 2, Blansko, 67801
lepka@blansko.cz | 516775514 | 725112560Další zodpovězené dotazy

Provoz na ul. Čapkově (13.11.2018)

Městská doprava na zastávce Erbenova, 9. května a Sadová (12.11.2018)

Výměna řidičského průkazu (12.11.2018)

Měl komunista pravdu? (05.11.2018)

Přechod na nám. Republiky (05.11.2018)

Cyklisté na Svitavské 2 (05.11.2018)

Parkoviště u vlakového nádraží – kruhový objezd – podruhé (05.11.2018)

Externí panelová výstava (05.11.2018)

Podchod u zastávky ČD (05.11.2018)

Temín otevření nového hřiště na Zborovcích (05.11.2018)

Obchod na sídlišti Sever (05.11.2018)

Oprava povrchu lávky pro pěší u tenisových kurtů k zastávce vlaku (01.11.2018)

„Blansko, ul. Poříčí – úprava a nasvětlení místa pro přecházení“ (31.10.2018)

Návrh na změnu průjezdnosti ulice Žižkovy (30.10.2018)

Železniční přejezdy u ČKD (30.10.2018)

Filmová projekce v kině (30.10.2018)

Parkování na ulici Údolní, 9. květen (26.10.2018)

Parkování kostelníky na ul. Zdíkově (26.10.2018)

Parkoviště u vlakového nádraží – kruhový objezd (26.10.2018)

Ul. Krajní – veřejné osvětlení (26.10.2018)

Kdy bude chodník v ulici Horní Palava? (26.10.2018)

Češkovice – Obůrka. Plánujete chodník a osvětlení? (26.10.2018)

Cyklisté na Svitavské (17.10.2018)

DVB-T2 Olešná (17.10.2018)

Úklid domu Údolní 23 (17.10.2018)

Silnice, chodníky, kanály na ul. Zborovecké (17.10.2018)

Opravená cesta pro pěší vedoucí kolem dětského hřiště Salmova podruhé (17.10.2018)

Veřejné osvětlení ul. Vodní (17.10.2018)