Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Měl komunista pravdu?

vložil Petr Urban » 02.11.2018, 13:29

Včera se na slavnostním zasedání zastupitelstva dožadoval komunista Pernica doplnění programu jednání o interpelace. Bylo mu sděleno že to není podle jednacího řádu možné. Jmenovaný se ale dožadoval svého s tím, že tomu tak údajně bylo už v roce 2014. Předsedající zasedání překvapivě neoponoval a vyvolal o věci hlasování, které komunistově požadavku stejně nevyhovělo. Měl komunista pravdu nebo se tímto jen zasedání zastupitelstva mlčky rozhodlo předejít jeho dalším případným obstrukcím?


Josef Kupčík, 05.11.2018, 15:17

Vážený pane Urbane,

platný Jednací řád Zastupitelstva města Blansko, který před ustavujícím zasedáním zastupitelstva obdrželi v písemné podobě všichni členové zastupitelstva, je v této věci jednoznačný. V čl. 9 Interpelace členů zastupitelstva je v bodě 9.1. stanoveno: Povinným bodem programu jednání zastupitelstva, s výjimkou ustavujícího zasedání zastupitelstva, jsou interpelace členů zastupitelstva.

V souladu s tímto ustanovením nebyl bod Interpelace členů zastupitelstva do návrhu programu ustavujícího zasedání zastupitelstva zařazen.

Předsedající nechal o návrhu hlasovat proto, že zastupitelstvo může rozhodnout o výjimce ze svého jednacího řádu.

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Josef Kupčík, tajemník
kancelář č. 26, náměstí Svobody 32/3, Blansko, 67801
kupcik@blansko.cz | 516775184 |Další zodpovězené dotazy

Provoz na ul. Čapkově (13.11.2018)

Městská doprava na zastávce Erbenova, 9. května a Sadová (12.11.2018)

Výměna řidičského průkazu (12.11.2018)

Měl komunista pravdu? (05.11.2018)

Přechod na nám. Republiky (05.11.2018)

Cyklisté na Svitavské 2 (05.11.2018)

Parkoviště u vlakového nádraží – kruhový objezd – podruhé (05.11.2018)

Externí panelová výstava (05.11.2018)

Podchod u zastávky ČD (05.11.2018)

Temín otevření nového hřiště na Zborovcích (05.11.2018)

Obchod na sídlišti Sever (05.11.2018)

Oprava povrchu lávky pro pěší u tenisových kurtů k zastávce vlaku (01.11.2018)

„Blansko, ul. Poříčí – úprava a nasvětlení místa pro přecházení“ (31.10.2018)

Návrh na změnu průjezdnosti ulice Žižkovy (30.10.2018)

Železniční přejezdy u ČKD (30.10.2018)

Filmová projekce v kině (30.10.2018)

Parkování na ulici Údolní, 9. květen (26.10.2018)

Parkování kostelníky na ul. Zdíkově (26.10.2018)

Parkoviště u vlakového nádraží – kruhový objezd (26.10.2018)

Ul. Krajní – veřejné osvětlení (26.10.2018)

Kdy bude chodník v ulici Horní Palava? (26.10.2018)

Češkovice – Obůrka. Plánujete chodník a osvětlení? (26.10.2018)

Cyklisté na Svitavské (17.10.2018)

DVB-T2 Olešná (17.10.2018)

Úklid domu Údolní 23 (17.10.2018)

Silnice, chodníky, kanály na ul. Zborovecké (17.10.2018)

Opravená cesta pro pěší vedoucí kolem dětského hřiště Salmova podruhé (17.10.2018)

Veřejné osvětlení ul. Vodní (17.10.2018)