Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Plán odpadového hospodářství

vložil 4mega » 27.12.2018, 17:21

Má město Blansko plán odpadového hospodářství? Pokud ano-proč není zveřejněn na webu města či portálu veřejné správy, jak ukládá zákon o odpadech?.Děkuji.


Martin Sklář, 03.01.2019, 08:53

Vážená tazatelko/Vážený tazateli,

každá obec, město, kraj musí mít schválen plán odpadového hospodářství (dále jen POH), vše vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. o o odpadech, v platném znění. Město má též zpracovaný POH  pro léta 2017 – 2026 a novelizován v roce 2018 s přidáním demografických ukazatelů a ukazetelů vztahujících se ke zpětnému odběru jedlých tuků a olejů. Jak je uvedeno v § 41 cit. zákona na zpracování, projednávání a schvalování návrhů plánů odpadového hospodářství se nevztahuje správní řád. Do POH ČR, krajů, měst a obcí lze veřejně nahlížet, pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie. Celý POH města Blanska je uložen a k dispozici veřejnosti v kanceláři Odboru komunální údržby kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801.

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.