Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Využití bioodpadu ve městech

vložil Martina Čumová » 29.12.2018, 10:23

Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení dvou dotazů týkajících se ŽP. I, Ráda bych se zeptala, zda město plánuje zavést nádoby na bioodpad (hnědé popelnice) také v centru města. Myslím, že by bylo dobré v takovém trendu pokračovat a dát příležitost k efektivnějšímu třídění také lidem v centru a v jiných částech města Blanska. II, Je možné využít městské pozemky za bytovými domy k vybudování kompostéru o objemu cca 1m3. Bylo by možné například v tomto případě zažádat o Výpůjčku pozemku města Blanska?


Martin Sklář, 03.01.2019, 08:52

Vážená paní Čumová,

v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 město začíná upouštět od svozu biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) formou pytlového svozu. Vychází to i z koncepce a schváleného plánu odpadového hospodářství pro léta 2017-2026.Tento svoz bude v letošním roce nahrazen v městských částech hnědými nádobami na BRO o objemu 240l. Za tímto účelem město vypracovalo v roce 2018 projekt a požádalo MŽP ČR o dotaci v této oblasti. Po nahrazení pytlového svozu v městských částech se bude pokračovat také v samotném centru města. Co se týká Vaší druhé otázky, město má zavedený efektivní sběr a využití BRO v kompostárně, a proto není třeba dále umisťovat malé kompostéry na městské pozemky za bytovými domy.

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.