Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Stavba v  Horní Palavě

vložil Ivana » 18.08.2019, 13:40

Dobrý den, mám dotaz k výstavbě bytového domu v Horní Palavě. Bytovku nám staví téměř pod okny, ale přes týden se to dá přežít. Ovšem v sobotu a hlavně v neděli by snad mohl být klid, což samozřejmě není.Vyhláška nedělní klid neupravuje, tak jak se má občan bránit??


Ondřej Požár, 11.09.2019, 07:35

Vážená tazatelko,

podle odboru stavební úřad tuto problematiku hluku řeší zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v § 30 a výše, dále je problematika řešena v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto právní předpisy při dodržení hlukových limitů nezakazují stavební práce v sobotu nebo v neděli. Dotčeným orgánem je v daném případě Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792