Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozemek pro výstavbu – areál zahradnictví (skleníky) na ulici Poříčí

Vážení zájemci o komerční výstavbu ve městě Blansku, dovolte nám, abychom Vás informovali o nově vypsaném záměru Města Blansko v oblasti komerční výstavby – nabídka prodeje plochy o velikosti cca 36.000 m2.

Záměr prodeje schválilo Zastupitelstvo města Blanska na svém 16. zasedání dne 11.03.2014 usnesením č. 1, za cenu min. 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH (usnesení č. 2).

Lokalizace plochy vyplývá z tohoto snímku:

plán území zahradnictví

Veškeré požadavky a podklady jsou k volnému stažení zdarma zde:

Zbývá tedy jen dodat, že zájemci své žádosti o pronájem a budoucí odprodej dle zveřejněného záměru mohou podávat nejpozději do středy 11.06.2014 do 15:00 hodin.