Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozemek pro výstavbu – centrum města Blanska, náměstí a hotel Dukla

střed města – hotel a pozemky

V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1 citovaného zákona

záměr zveřejnit

v roce 2014 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících dle podmínek uvedených v níže přiložených souborech.

Město Blansko vyzývá zájemce o realizaci developerského projektu v místě hotelu Dukla, který bude nabídnut k odprodeji, včetně pozemků pod budovou a navazujícím území (předpokládaný rozsah prodeje – viz snímky v přiložených souborech), aby v období od data zveřejnění tohoto záměru do pondělí 31.03.2014 do 10:00 hodin, doručili na podatelnu Města Blanska, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko zpracovanou územní studii, dle podkladů uvedených v podkladech pro uchazeče (níže).

Podklady pro uchazeče