Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – FINANCOVÁNÍ STAVBY TI

Celkové náklady na technické vybavení území ...... 57.719.236 Kč

Z toho uhradí Město Blansko ................................. 34.002.000,- Kč
- úvěrem od ČSOB ve výši 30.000.000 Kč
- vlastními zdroji ve výši 4.002.000 Kč

V souladu s Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu udělena systémová dotace na:
- úhradu nákladů ve výši nákladové mezery ... 19.296.000 Kč
- úhradu 75 % úroků z úvěru ............................ 3.213.000 Kč
Celková výše přidělené dotace ....................... 22.509.000 Kč

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.