Dolní Lhota

letecký snímek Dolní Lhoty

Obec nacházející se v údolí Svitavy asi 2 km severně od Blanska, jehož součástí je od roku 1976. Poprvé je uváděna jako tzv. „Zářeční Lhota“ až roku 1554 ve výčtu vsí blanenského panství, přestože obce nazývané „Lhota“ nebo „Lhotka“ u nás vznikaly už v době vrcholné kolonizace ve 13. století. Označení Dolní Lhota se začalo užívat nejspíše v průběhu 17. století. V minulosti zde probíhala těžba železné rudy a slévárenských písků, těžba písků pro golfová hřiště tu ale probíhá i dnes. Působí zde řada menších firem, dvě restaurace a také odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Salmovy. V současnosti má Dolní Lhota asi 210 domů a víc než 600 obyvatel.

WEB: dolnilhota.com

            aktualizováno: 3. 4. 2020, 10:40 h