Horní Lhota

letecký snímek Horní Lhoty

Leží na levém břehu Svitavy asi tři kilometry severně od města Blanska na vyvýšeném údolí na výběžcích Drahanské vrchoviny, na brněnském masivu. Horní Lhota se rozděluje místními názvy na tři části: Na Březinkách, Nová ulice a Famílie. Z východní strany je obklopena kopci a hlubokými lesy. Nejstarší doklad o Horní Lhotě je také z roku 1554, ves byla původně pojmenována jako „Lhota Krylowa“. Pozemkové knihy Horní Lhoty jsou vedeny až od roku 1773, tedy od konce doby tereziánské. Původně šlo o velmi malou osadu, neboť počátkem 17. století bylo uváděno jen sedm domů, až po roce 1834 byla vesnice podstatně rozšířena. V současnosti má 147 domů.

Město na vesnici, vesnice ve městě: Horní Lhota

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h