Lažánky

letecký snímek Lažánek

Lažánky jsou vesnicí s více než 400 obyvateli umístěnou v dlouhém údolí Lažáneckého žlebu. Leží v blízkosti nejvýznamnějších přírodních památek Moravského krasu. Severně od vesnice se nachází hrad Lečenec, který je též nazýván Lažánky. Jeho zbytky leží na levobřežní ostrožně Punkevního údolí, asi 500 m západně od Skalního mlýna. Přesný název hrádku není znám, název „Lečenec“ je odvozen od lokality, kde leží. Nalezená keramika pochází z přelomu 13. a 14. stol. Hrádek mohl sloužit jako sídlo drobné šlechty, která vlastnila právě Lažánky. První zmínky o Lažánkách pocházejí z roku 1358. V současnosti je zde evidováno 214 adres.

WEB: www.lazankyublanska.cz

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h