Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rozpočty a hospodaření

Projekty z EU – povinná publicita

Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova
Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva č. Infrastruktura základních škol (SVL) – Výzva č. 47.
Celý dokument


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura města Blansko
Předmětem projektu je zajištění zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informačních a komunikačních technologií a tím dojde k naplnění specifického cíle 3.2. „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií“.
Celý dokument


Územní studie krajiny ORP Blansko
Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny...
Celý dokument


Město Blansko připravuje svou budoucnost
Cílem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě...
Celý dokument


stránka aktualizována: 07.01.2019 15:21