Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Programy, metodiky a formuláře k žádostem o dotace z MěÚ Blansko

Koncepce podpory na léta 2016–2023

Metodiky pro poskytování dotací

Programy a formuláře žádostí o dotace

Program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansku pro rok 2020

Program Podpora sportu ve městě Blansku pro rok 2020

Program Podpora zahraničních styků pro rok 2020

Individuální dotace ‒ Poskytování dotací mimo dotační programy

Program Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vzor čestného prohlášení o identifikaci

Čestné prohlášení o identifikaci
Čestné prohlášení o identifikaci

Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace ‒ kultura, sport, zahraniční styky
Vyúčtování dotace ‒ kultura, sport, zahraniční styky


stránka aktualizována: 16.01.2020 08:48

Schválené dotační smlouvy

Přehled schválených smluv ze všech oblastí


Hlášení termínu konání dotovaných akcí

  • formulář pro nahlášení akce z dotací