Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Dotace poskytnuté MěÚ Blansko

Koncepce podpory na léta 2016–2023

Metodiky pro poskytování dotací

Programy a formuláře žádostí o dotace

Program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansku pro rok 2018

Program Podpora sportu ve městě Blansku pro rok 2018

Program Podpora zahraničních styků pro rok 2018

Individuální dotace ‒ Poskytování dotací mimo dotační programy

Program Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vzor čestného prohlášení o identifikaci

Čestné prohlášení o identifikaci
Čestné prohlášení o identifikaci

Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace ‒ kultura, sport, zahraniční styky
Vyúčtování dotace ‒ kultura, sport, zahraniční styky


stránka aktualizována: 11.12.2017 12:19