Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

5/2019
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2019 o vymezení kratší doby nočního klidu
účinnost od: 01.07.2019

3/2019
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.04.2019

2/2019
Obecně závazná vyhláška o vymezení kratší doby nočního klidu
účinnost od: 01.04.2019

4/2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místních poplatcích
účinnost od: 15.10.2018

2/2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obec. závaz. vyhl. města Blansko 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obec. závaz. vyhl. města Blansko 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obec. závaz. vyhl. 10/2010 o místních poplatcích
účinnost od: 10.05.2018

2/2017
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.04.2017

3/2016
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansku
účinnost od: 01.10.2016

2/2016
Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
účinnost od: 01.10.2016

3/2015
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol
účinnost od: 01.01.2016

2/2015
Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6 ze dne 12.12.2005 o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko
účinnost od: 01.01.2016

3/2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blanska
účinnost od: 01.11.2013

2/2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky
účinnost od: 15.05.2013

1/2013
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od: 27.02.2013

6/2012
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od: 01.01.2013

2/2011
Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko
účinnost od: 07.12.2011

10/2010
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
účinnost od: 01.01.2011

6/2009
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.01.2010

4/2009
Obecně závazná vyhláška o Městské policii Blansko
účinnost od: 01.07.2009

1/2009
Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
účinnost od: 10.01.2013

1/2007
Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů
účinnost od: 26.06.2007

11/2004
Obecně závazná vyhláška o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy
účinnost od: 06.01.2005

8/2004
Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Blansk
účinnost od: 05.10.2004

4/2004
Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
účinnost od: 01.01.2005

4/2002
Vyhláška o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
účinnost od: 20.06.2002

1/2002
Požární řád města Blansko
účinnost od: 25.03.2002

8/2001
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blanska
účinnost od: 01.01.2002

3/2001
Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov
účinnost od: 19.07.2001

1/2001
Vyhláška, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“
účinnost od: 22.03.2001


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50