Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 6 ze dne 08.12.2009

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 24 na svém 16. zasedání konaném dne 08.12.2009 na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Školské obvody spádových škol

Školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko jsou stanoveny takto:

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří:
ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 tvoří:
ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického (od ulice Wolkerova na východ), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od č. 31, sudá čísla od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Obůrka, Těchov (bez Češkovic).

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 tvoří:
ulice Absolonova, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Dolní Lhota, Těchov (Češkovice).

Školský obvod spádové školy Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 tvoří:
ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1 – 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (od ulice Wolkerova na západ), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání, Rodkovského, Sadová (lichá čísla 1 – 29, sudá čísla 2 – 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská, Tovární, Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko č. 2/2006, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2010.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Ing. Lubomír Toufar
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50