Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 3 ze dne 15.12.2015

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 38 na svém 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

  1. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol, se mění takto:

    1. v článku 1 se vymezení školského obvodu spádové školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 doplňuje o části města Žižlavice a Skalní Mlýn.
    2. v článku 1 se vymezení školského obvodu spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 doplňuje o ulici Březinky.
    3. v článku 1 se vymezení školského obvodu spádové školy Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 doplňuje o ulici Edvarda Beneše.
  2. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2016.


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.