Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 2 ze dne 07.03.2017

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 32 na svém 12. zasedání konaném dne 07.03.2017 na základě ustanovení § 179 odst. 3, § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Školské obvody spádových mateřských škol

Školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko jsou stanoveny takto:

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří:

ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří:

ulice Jiráskova, Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří:

ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského.

Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří:

ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří:

ulice 9. května, Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná, Žižlavice.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří:

část města Těchov, Obůrka.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří:

ulice Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.04.2017.


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.