Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 26.04.1999

Usnesení č. 1

Rada jmenuje ředitelem příspěvkové organizace KSMB pana Tomáše Písaře s účinností od 1. 5. 1999.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska