Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 17.06.1999

Usnesení č. 1

Rada projednala eventuální koupi akcií ČS, a. s. a ukládá odboru FIN dopracovat materiál ve smyslu rozpravy a předložit ho městskému zastupitelstvu.

Mgr. Věra Vachová
st arostka města Blansko

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.