Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 17.06.1999

Usnesení č. 1

Rada projednala eventuální koupi akcií ČS, a. s. a ukládá odboru FIN dopracovat materiál ve smyslu rozpravy a předložit ho městskému zastupitelstvu.

Mgr. Věra Vachová
st arostka města Blansko