Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 04.11.1999

Usnesení č. 1

Rada jmenuje na základě doporučení výběrové komise ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice Blansko p. Ing. Ivana Kozáka s účinností od 15. 11. 1999.

Usnesení č. 2
Rada ruší pověření dočasným vedením Nemocnice Blansko paní JUDr. Janě Navrátilové s účinností k 15. 11. 1999.


Mgr. Věra Vachová
starostka