Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 26 ze dne 08.02.2000

Usnesení č. 1

Rada byla seznámena s dopisem týkajícím se osoby Vl. Poláka, kterému bylo na minulém jednání městského zastupitelstva odsouhlaseno udělení čestného občanství. Rada doporučuje předložit dopis na 9. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 2.
Rada revokuje usnesení č. 34 ze 45. schůze městské rady ze dne 28. 11. 1996.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje navržené organizační změny ve struktuře pověřeného MěÚ Blansko a KSMB dle opraveného písemného materiálu a ukládá tajemníkovi MěÚ a řediteli KSMB tyto změny zapracovat do příslušných vnitřních předpisů.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje zrušení jednoho pracovního místa v organizační struktuře KSMB s účinností od 1. 6. 2000.

Usnesení č. 5
Rada, v souladu s usnesením městského zastupitelstva ze dne 21. 12. 1999, vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se mění a dopl

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.