Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 30.03.2000

Rada souhlasí s podpisem předložené Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Nemocnicí Blansko a PharmDr. Jitkou Navrkalovou.
Rada schvaluje novelu Zakládací listiny Ceny města Blanska za kulturu.