Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 03.05.2001

Rada projednala financování druhé etapy intenzifikace ČOV Blansko z prostředků fondu EU – ISPA a doporučuje k projednání zastupitelstvu města.
Rada ukládá místostarostovi doplnit na jednání zastupitelstva materiál ve smyslu rozpravy.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.