Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 03.05.2001

Rada projednala financování druhé etapy intenzifikace ČOV Blansko z prostředků fondu EU – ISPA a doporučuje k projednání zastupitelstvu města.
Rada ukládá místostarostovi doplnit na jednání zastupitelstva materiál ve smyslu rozpravy.