Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 3 ze dne 09.12.2002

Usnesení č. 1

Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění jmenuje
paní PaedDr. Jitku Weinhöferovou ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Divišova 2a s účinností od 1.1. 2003,
paní Jarmilu Jalovou ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Těchov 124 s účinností od 1.1. 2003,
paní Miroslavu Burgetovou ředitelkou příspěvkové organizace – Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87 s účinností od 1.1. 2003,
paní Mgr. Marii Kozárovou ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 s účinností od 1.1. 2003,
paní Alenku Greplovou ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a s účinností od 1.1. 2003,
paní Mgr. Miloslavu Charvátovou ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Údolní 8 s účinností od 1.1. 2003.

PhDr. Jaroslava Králová starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.