Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 22.08.2002

Usnesení č. 1

Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 110 tis. Kč oblastem postiženým povodněmi a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada děkuje občanům, podnikatelům a organizacím v Blansku za poskytnuté dary do Sbírky čistících a dezinfekčních prostředků věnované oblastem postiženým povodněmi. Rada děkuje zejména Městskému klubu důchodců v Blansku za pomoc při organizaci této akce.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje poskytnutí výtěžku Sbírky čistících a dezinfekčních prostředků občanů Blanska ve prospěch postiženým povodněmi městu Litoměřice a obci Crhov a ukládá tajemníkovi Ing. Kupčíkovi předat výtěžek sbírky.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje zapůjčení 2 ks odvlhčovačů, které jsou v majetku města, městu Litoměřice pro občany, kteří byli postiženi povodněmi a ukládá tajemníkovi Ing. Kupčíkovi předat městu Litoměřice tyto odvlhčovače.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.