Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 16 ze dne 02.06.2003

Usnesení č. 1

Rada schvaluje konání finanční sbírky ve dnech 13. a 14. 6. 2003 pro obce Blanenska postižené záplavami v květnu 2003.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka