Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 2 ze dne 03.12.2003

Usnesení č. 1 Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona ř. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění rozhodla podat žádost na udělení souhlasu se jmenováním:

- paní PaedDr. Jitky Weinhöferové ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Divišova 2a s účinností od 1.1. 2003,
– paní Jarmily Jalové ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Těchov 124 s účinností od 1.1. 2003,
– paní Miroslavy Burgetové ředitelkou příspěvkové organizace – Základní školy Blansko, Dolní Lhota 87 s účinností od 1.1. 2003,
– paní Mgr. Marie Kozárové ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Dvorská 96 s účinností od 1.1. 2003,
– paní Alenky Greplové ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a s účinností od 1.1. 2003,
– paní Mgr. Miloslavy Charvátové ředitelkou příspěvkové organizace – Mateřské školy Blansko, Údolní 8 s účinností od 1.1. 2003,
a pověřuje starostku odesláním žádosti odboru školství krajského úřadu.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka