Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 46 ze dne 03.12.2004

Usnesení č. 1

Rada ukládá Nemocnici Blansko, jako zadavateli obchodní veřejné soutěže na dodavatele dialyzátorů a dialyzačních monitorů pro Nemocnici Blansko, zrušit v souladu s podmínkami soutěže tuto soutěž.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka